G 36 – Rieter Konvansiyonel Ring Makinası

Ring İplik Makinesi G 36

Üstün, Ekonomik Olarak Üretilen Kaliteli İplikler için En son Teknoloji

Ring iplik makinası G 36 başarılı Rieter ring iplik makinası ailesinin diğer ekonomik bir üyesidir. Önceki model G 35’in tüm kanıtlanmış özellikleri bu modele de uygulanmış ancak enerji tüketimi emiş borusu ECOrized ile belirgin biçimde daha da azaltılmıştır. Elektronik kontrollü çekim düzeneği tahriki FLEXIdraft en yüksek esnekliğe olanak vermektedir. Müşteriler, yüksek esneklik, güvenilirlik ve çoklu teknik eğirme çözümleri ile yüksek kaliteli makinadan kar sağlarlar.

Ekonomi

  • Emiş borusu ECOrized ile ring iplik makinasının G 36 enerji tüketimi %10 kadar önemli ölçüde azaltılabilir.
  • 1 824 iğli daha uzun makinalar bir kilogram iplik üretimi için üretim maliyetlerini ve bunun yanı sıra bina ve klima tesis maliyetleri, dolayısıyla üretim  maliyetleri azalır.
  • ISM (Bireysel iğ izleme), temel versiyonda mevcuttur veya SPIDERweb veri sistemi ile sağlanan genişletilmiş analiz opsiyonları ile sağlanmaktadır.

Kalite

  • SERVOgrip, altsarımsız özgün takım çıkarma için Rieter yeniliği, iplik alt sarımını tamamen ortadan kaldırır,bu nedenle ring iplik makinalarında elyaf uçuntusunu  belirgin biçimde azalır ve hızlı takım çıkarmayı garanti eder.
  • Mükemmel eğirme koşulları için pnömatik baskı tabancalı işletme koşullarında başarısı ispatlanmış Ri-Q-Draft çekim düzeneği ve Ri-Q-Bridge, yüksek ve sürekli iplik kalitesi için sağlam bir temel oluşturur.
  • Direkt tahrikli ara motor uzun makinalarda sabit kaliteyi garanti eder.

Esneklik

  • Ring iplik makinası G 36 kalından inceye kadar ve bunların yanı sıra özel iplikler için tasarlanmıştır.
  • MEMOset modülü gerekli tüm eğirme parametrelerini hafızada saklar. Veriler ekranda işlenebilir. Verilerin makinadan makinaya aktarımı, USB arabirimi ile gerçekleştirilir.
  • FLEXIstart makina fonksiyonu makinanın çekim düzeneğinin dörtte birlik veya yarısındaki eğirme başlangıcında belirgin bir şekilde hammadde tasarrufu sağlar.

ECOrized Emiş Borusu ile enerji tasarrufu

Emiş borusu ECOrized enerji tüketimini %10 azaltır

Ring iplikçilikte enerji tasarrufu niçin bu kadar hayati önem taşıyor?

İplikhanede enerji maliyetinin yarısından fazlasını ring iplik makinaları oluşturur. Rieter, ring iplikçilikteki enerji tüketimini ve iplik üretim maliyetlerini geliştirmiş olduğu yeni teknolojiler vasıtasıyla ve kanıtlanmış sistemlerinin daha da geliştirilmesiyle sürekli olarak azaltır.

Emiş borusu ECOrized sayesinde belirgin enerji tasarrufu

Enerji verimliliği ve enerji tasarrufları günümüzde giderek daha önemli bir hale gelmektedir. Rieter yıllardır bunu dikkate almış, elektrik maliyetlerini azaltmak için yenilikçi ürünler geliştirmiştir. ECOrized emiş borusu bu ürünlerden birisidir. Herbir eğirme pozisyonu için azaltılmış hava hacmi, gerekli emiş gücünün %50’ye kadar azalmasına sebep olur, bu da net maliyet tasarrufu ile sonuçlanır. Bu, tüm iplik numara aralığında yaklaşık olarak %10 enerji tasarrufu sağlar.

Gerekli hava akımı debisi

Azaltılmış bir enine kesit, normal eğirme koşulları altında hava hacmini düşürür. eğer iplik kopuşu olursa, hava akımı hammaddeyi geri çekmek için yeterlidir. Pnömofil telefi nedeniyle klapanın aşağıya doğru zorlaması durumunda enine kesit büyütülür. Günümüzde kullanılan ring iplik makinalarında, iplik kopukları ile pnömofil teleflerinin uzaklaştırılması için her bir eğirme pozisyonunda emiş açıklığı vardır. Emiş borusunun açıklığı pnömolil teleflerinin elle alınması için de yeterlidir. Normal eğirme koşulları altında, bu enine kesit ve gerekli hava hacmi sürekli emiş için çok büyüktür.Öyleyse niçin sadece gerektiği zaman tam olarak açılan bir emiş borusu kullanılmıyor?

Yenilikçi emiş borusu ECOrized önemli ölçüde enerji ve maliyet tasarrufu sağlayan plastik bir klapaya sahiptir. Hafif plastik kapak ipliğe dokunmadan, emme sisteminin hava akımı için şamandıra görevi yapar. İplik kopuklarını uzaklaştırmak için, küçük emiş açıklığı ve oldukça azaltılmış hava akımı yeterlidir. Pnömofil telefi oluşması durumunda, çekim sistemi tarafından çok fazla elyaf üretilir ve bunun sonucu olarak borunun kapalı klepesi açılmaya zorlanır. Açılan borudan çıkış silindiri ile ezilememiş fitil şeridi uzaklaştırılır. Huni biçimindeki hava akımı elemanı, iplik kopuklarını, ipliğin travers noktasına bakılmasızın güvenilir bir şekilde uzaklaştırır.

Etkin takım çıkarma

Hızlı ve güvenilir takım çıkarma yoluyla yüksek verimlilik

Alt sarımsız takım çıkarma

SERVOgrip ile, iğ dibinden sıyrılacak iplik artığı meydana gelmez. Bu, iplikten tasarrufun yanı sıra makinanın temiz tutulmasını da sağlar. Elyaf uçuntularının sebep olduğu iplik kopuşları önlenir. Rieter tam kontrollü kıstırma tacı sunan yegane üreticidir. Kıstırma tacının bilezik bankı ile kontrollü açılıp kapanması ipliği tam olarak kontrol altına alır ve takım çıkarma sonrası az sayıda iplik kopuğunun meydana gelmesini sağlar. Buna ilave olarak, elyaf uçuntusunun eğirme prosesine girme riski ve iplik hataları önlenir.

Otomatik tutucu

Takım çıkarma bankının özel profili ve ayrılabilir çenesi ile sistem kendisini kontrol eder. Arıza durumunda, takım çıkarma işlemi basınç izleyici tarafından durdurulur. Bu, tüm dolu kopsların alınmasını ve her bir iğe boş masura yerleştirilmesini sağlar.

SERVOdisc vasıtasıyla güvenilir kops nakli

SERVOdisc sistem taşıma bandına tutturulmuş “peg-tray” ‘ler ile çalışır. Bu, son derece hassas pozisyonlamaya olanak verir. Böylece, takım çıkarma işlemi sırasında, dolu kopslar ve boş kopslar hassas bir şekilde alınır ve uzaklaştırılır. Yüksek seviyede güvenilirlik ve kısa takım çıkarma süreleri uzun süreli yüksek makina verimliliğini garanti eder.

Esnek otomasyon

SERVOdisc sistemi ile, makina ya doğrudan bobin makinasına ya da ROBOload’a bağlanır. Böylece müşterinin gereksinimlerine göre, çeşitli otomasyon çözümleri gerçekleştirilebilir. ROBOload ve link sistemi için arabirim aynıdır. Bu sayede, ROBOload sistemine sahip bir makina daha sonra link sistemine çevirilebilir.

Esnek Makina Konsepti

Tüm gereksinimler için optimize edilmiş çekim düzeneği

Pazar gereksinimlerine hızlı tepki

FLEXIdraft çekim sisteminin frekans kontrollü çekim ünitesi motorları çekimin ekrandan kolayca ayarlanmasına olanak verir. Hızlı materyal değişimi duruş süresini minimuma indirir. FLEXIstart* makinanın ekonomik bir şekilde eğirmeye başlamasını destekler. Makina uzunluğuna bağlı olarak, çekim sisteminin sadece dörtte birlik kısmı veya yarısı kademeli olarak çalıştırılarak enerji tasarrufu sağlanmış olur.

Orta tahrik, esnekliği ve kaliteyi garanti eder

Uzun makinalarda, orta alt çekim silindiri makinanın ortasından ilave motorlarla tahriklenir. Alt silindir üzerindeki burulma kuvvetleri azalır ve alt silindirlerin üniform çalışması, makina boyunca sabit kaliteyi garanti eder. Makina çekimi zor materyaller için uygundur ve bu nedenle de esnek bir şekilde kullanılabilir. Takım çıkarma sonrası, çekim ünitesi tüm eğirme pozisyonlarında üniform bir şekilde çalışmaya başlar; burulmanın sebep olduğu gecikmeler ve dolayısıyla başlama kopuş oranları güvenilir bir şekilde önlenir.

Moda Dünyasında Yenilikler için Fantazi İplikler

VARIOspin* – entegre fantazi iplik tertibatı

Pazar gereksinimlerine hızlı ve çabuk tepki

Sofistike iplik desenleri kullanarak moda efeklerini oluşturma eğilimi sürekli artmaktadır. Opsiyonel VARIOspin 2 veya VARIOspin 3 ile, bu tip trend iplikler hızlı ve kolayca oluşturulabilir. G 36 üzerindeki fantazi iplik tertibatının esası FLEXIdraft çekim sistemidir. Makina kontrol sisteminin kontrol panelinde, standart iplikten fantazi ipliğe basitçe ve hızla dönüşüm yapılabilir. Buna ek olarak, VARIOspin DATA ile fantezi iplik üretimi için parametreler kolayca ayarlanabilir ve yönetilebilir. Efektler %100 tekrarlanabilir özelliktedir. Özel Rieter yazılımı sayesinde, arzu edilmeyen ince yerler efektlerden önce ve sonra meydana gelmez.

VARIOspin 2 veya VARIOspin 3’e karar vermek

Örme materyallerde ipliğin kararakteristik görünümü nedeniyle, efekt son üründe çok daha belirgin bir şekilde görülebilir. Burada ideal olarak, %200 maksimum bir efekt kütlesi ile VARIOspin 2 uygulanabilir. Atkı ve çözgü elyaf yapılı dokuma kumaşlar daha büyük bir hacım artışı gerektirir. Bu durumda, %400 kütle artışına olanak vermesi nedeniyle VARIOspin 3 uygundur.

Hassas Çekim Sistemi sayesinde Mükemmel iplik Kalitesi

Ri-Q-Bridge’li Ri-Q-Draft – sağlam bir temel

Ri-Q-Draft sistemi iplik oluşum sürecinin karar anında, optimum lif kılavuzluğunu garanti eder. Optimize pozisyonu ve kızağın formu, çıkış silindiri ile kıstırma noktası arasındaki mesafeyi kısaltır ve böylece iplik kalitesini ve çalışma davranışını kesinlikle iyileştirir. Bu kalite iyileşmesi, besleme materyalindeki kısa lif oranının artışı ile çok daha belirgin hale gelir.

Ri-Q-Bridge, iplik eğirme işleminde önemli bir elemandır, çok yüksek çıkış hızlarında bile, pnömatik çekim ünitesi kolu ile mükemmel iplik kalitesine ulaşılır. Teknolojik olarak optimum pozisyonlama ve alt apronların iyi çalışması ana çekim bölgesinde ideal elyaf kılavuzlama sağlar.

Senkronize alt silindirler ve çekim sistemi silindirlerindeki baskı serbestlemesi en yüksek iplik düzgünlüğünü garanti eder.

Çeşitli sensörler sürekli olarak çekim işlemini izler. Alt silindirlerin hızı sürekli senkronize edilir. Bu, olağanüstü düzgünlüğe sahip bir iplikle sonuçlanır. Çekim sisteminin pnömatik baskısının kaldırılması, iplikte periyodik hatalara yol açabilen, uzun duruş sürecinde basınç noktalarının oluşmasını önler. G 36 ring iplik makinası ile tekstil son ürün için en iyi önkoşullarla maksimum iplik kalitesi ödün vermeden elde edilir.

Üretim ve Kalite İzleme

İnsan kaynaklarının özgün dağıtımı sayesinde yüksek verimlilik

Etkin iplik kopuşu saptama

3 kademeli bireysel iğ izleme sistemi ISM*, makina öperatörünü sinyal lambalarının yardımıyla doğrudan iplik kopuğunun olduğu iğlere yönlendirir. Gereksiz izleme kontrollerini ortadan kaldırır. İplikçi daha verimli çalışır ve dolayısıyla daha fazla iğ üretimde olur. Bu, göstergenin farklı seviyeleri ile gerçekleştirilir. Birinci seviye makinanın baş ve ayak uçundaki sinyal lambalarıdır. İplik kopuşu için belirlenmiş limit aşıldığında LED ışığı derhal yanar. Her seksiyondaki LED’ler sayesinde, teknisyen makina boyunca hangi seksiyondaki iplik kopuğunun eklenmesi gerektiğini görebilir. Her iğ ilave bir LED’e sahiptir, bu sayede operatör etkilenen iği doğrudan belirleyebilir.

Sabit iplik bükümü sayesinde hız kontrolü

Bireysel iğ izleme ISM ile her bir iğin sürekli hız kontrolü iplik kalitesini garanti eder. Eğer bir iğ belirlenmiş spesifikasyonların dışında çalışırsa, bu, LED ışığının yanıp sönmesi ile işaret edilir.

Kolay Makina Ayarı

Tüm fonksiyonlar ekrandan merkezi olarak ayarlanır

Eğirme verilerinin kolayca girilmesi

Tüm makina fonksiyonları ekrandan merkezi olarak girilir. Makina kontrolünün çeşitli menüleri giriş işlemini kolaylaştırır. Operatör, menü yardımıyla adım adım yönlendirilir. İplik numarası, büküm ve hız eğrisi gibi tüm önemli parti verileri merkezi olarak ayarlanır, parti değişimi için gerekli süre kısaltılır.

Hızlı makina ayarı

MEMOset ile 18 farklı parti için eğirme parametreleri hafızada muhafaza edilir. Daha sonraki bir tarihte bir iplik numarasının üretimi tekrarlanmak istenildiğinde, bu, makinanın ayarını son derece basitleştirir. Sadece MEMOset’ten alınan veriler makina kontrolünde ve aktivasyonunda kulanılmalıdır. USB arabirimi yardımı ile, veriler hızla ve kolayca diğer makinalara akratılabilir. Eğer bir makinada bir iplik için optimum eğirme eğrisi elde edilmiş ise bu eğri, daha sonra diğer makinalara da kolayca ayarlanabilir. Bu, iplik işletmesinin optimizasyonunu kolaylaştırır.

Enerji Tasarruflu Tahrik

Rieter 4-iğ şerit tahrik sistemi minimum enerji kullanır

Rieter 4-iğ şerit tahrik sistemi enerji tasarrufl udur ve kullanımı kolaydır. Şeridin iğ üzerinde 90° dolaştırılması ve düşük temas basıncı ile iğin iyi bir şekilde tahrik edilmesi güvence altına alınır. Bu temas basıncı iğ rulmanları üzerine minimum güç verir ve böylece olası en düşük enerji tüketimini sağlar. Büyük, su soğutmalı ana motor en yüksek verimliliği ve dolayısıyla tüm tahrik sisteminde en düşük enerji tüketimini gerçekleştirir. Geniş hız aralığında düşük enerji tüketimi ile çok geniş bir numara aralığında çalıştırılabilir, esneklik sayesinde verimlilik korunur. Hızdaki büyük değişikliklerle, tahrik kasnaklarının merkezi olarak değiştirilmesi sayesinde optimum hız aralığı ayarlanabilir.

Yüksek seviyede güvenilirlik

Üstün kaliteli komponentler sayesinde uzun kullanım süreci

En yüksek iplik kalitesi için RI-Q-Cot ve RI-Q-Tube

Rieter tarafından geliştirilmiş manşonlar ve masuralar yüksek kaliteli hatasız iplik üretimini garanti eder. İhtiyaçlara uygun olarak, farklı sertlik değerlerindeki Ri-Q-Cot manşonları mevcuttur. Bu manşonların kalitesi uzun yılların deneyimine ve iplik işletmelerindeki yoğun uygulamalara dayanır. Kaliteli iplik masurası, Ri-Q-Tube, özel sentetik kompozisyonu ve boyutsal stabilitesi sayesinde ikna edicidir. Bu son derece doğru bir konsantriklik(eşmerkezlilik) sağlamakta ve böylece en yüksek iğ hızlarına olanak vermektedir. İğ yataklara uygulanan minimum yük, yüksek hızlarda bile, uzun bir servis ömrünü garanti eder.

Optimum çalışma davranışı için kaliteli iğler

Tüm G 36 iplik makinaları sadece işletme koşullarında başarısı ispat edilmiş Novibra kaliteli iğleri ile müşteriye gönderilmektedir (sevk edilmektedir). Bunlar sadece gelişmiş çalışma özellikleri ve daha az iplik kopuşu ile değil, fakat aynı zamanda çok daha düşük gürültü seviyesi ile de tatmin edicidir. Yüksek iğ hızları için, iğlerin titreşimsiz çalışması şarttır. Sadece iğlerin düzgün çalışması iplik kopuşlarına yol açan iplikteki gerilim piklerini önler.

Sıvı kontrollü motorlar ve konverterler sayesinde daha uzun kullanım süreci

Yüksek kaliteli motorlar ve modern bir makinanın kontrol elemanları sabit sıcaklıklarda maksimum performansla çalışır. Rieter makinalarının su soğutmalı motorları ve konverterleri sabit düşük bir çalışma sıcaklığını garanti eder. Bu, çalışma güvenliğini garanti altına alır ve elektrikli komponentlerin servis ömrünü arttırır.


PDF Broşür İndir


G 36 – Rieter Konvansiyonel Ring Makinası