C 70 Tarak Makinesi

Yüksek Performanslı Tarak Makinesi C 70

Maksimum Aktif Tarama Alanına Sahip Tarak Makinesi

Yüksek performanslı tarak makinası C 70, tüm iplik uygulamaları için, en yüksek üretim kapasitesinde mükemmel kalite değerlerini vermektedir. Bu, kendini kanıtlamış 1.5 m çalışma genişliği ve aktif taraklama alanına dayanmaktadır. Hassas şapka kılavuzlama, ön ve son taraklama bölgesindeki yenilikler, seçici telef çıkarma ile, hammaddeden mükemmel bir şekilde yararlanmayı ve üstün şerit kalitesinin elde edilmesini sağlamaktadır. Entegre bileme sistemi IGS ile şerit kalitesi en yüksek düzeyde tutulmaktadır. Şeridin klasik olarak kovaya yerleştirilmesi yerine cer modülünün kullanılması, eğirme işleminin ideal bir şekilde yapılandırılmasına olanak vermektedir.

Ekonomi

 • Geniş aktif taraklama alanı, optimize edilmiş ön ve son taraklama bölgesi sayesinde tüm iplik uygulamaları için en iyi kalite ile yüksek üretim performansı alınır.
 • Brizörde ayarlanabilir bıçak, ön ve son tarama bölgelerinde çıkarma elemanlarının değişken yerleşimi ve elektronik olarak ayarlanabilen şapka hızı sayesinde hammaddeden mükemmel bir şekilde yararlanılmaktadır.
 • Tarak makinası C 70 çok düşük enerji dengesi, küçük, hareketli kütleler, yenilikçi makina geometrisi ve şapka alanı ile kompakt makine konstrüksiyonunun kombinasyonuna dayanmaktadır.

Kalite

 • IGS – sabit bir şerit kalitesini, sürekli keskin garnitür telleri ve dolayısı ile tarak garnitür tellerinin artan kullanım ömrü ile garanti eder.
 • Tarak makinasının güvenilir regüle tertibatı ve kontrollü elyaf transportu ile yüksek üretim ve mükemmel şerit kalitesi garanti edilir.
 • Mutlak üniform vatka ağırlığı ve tülbent yapısı için sofistike detaylı çözümler, tarak şeridinin mükemmel bir kaliteye ulaşmasını ve makinanın kesintisiz olarak çalışmasını sağlar.

Esneklik

 • Modüler yapı yeni hammaddelere ve gereksinimlere hızlı uyum sağlamaya olanak verir.
 • Cer modülleri, hammaddeye ve uygulamaya göre ayarlanarak süreç optimizasyonunu kolaylaştırır.
 • 600 kg/saat’e kadar üretim için 8 taraklı veya 1 200 kg/saat’e kadar üretim için 10 C 70 tarak makinalı üretim hattı düzenleme seçenekleri vardır.

C 70 Yüksek Performanslı Tarak Makinası. 1.5 m çalışma genişliği, en geniş taraklama alanı ve taraklama açıklığı hassasiyetinin kombinasyonu yüksek üretim ve üretilecek ipliğin kalitesi için bir temel oluşturur.

Mükemmel hammadde kullanımı

Brizördeki ayarlanabilir bıçak sayesinde seçici telef çıkarma, Q-package üzerindeki kapaklar ve değişken şapka hızları hammadde kullanımını optimize eder.Tarak makinalarında, iplik kalitesini etkileyen temel faktör, çalışma genişliği boyunca materyale temas eden şapka sayısıdır. Aktif tarama bölgesinde bulunan 32 adet hareketli şapka ve 1.5 m çalışma genişliği sayesinde C 70, piyasadaki en geniş aktif taraklama alanına sahip tarak makinasıdır ve bu açıdan da diğer tarak modellerinden önemli ölçüde ayrılmaktadır.

Aktif taraklama indeksi (ACI) etkin taraklama alanını ölçümlemek için kullanılan bir parametre olup şapka sayısı ile tarak çalışma genişliği çarpılarak bulunur. Aşağıdaki tabloda, çeşitli tarak modellerinin ACI değerleri listelenmekte ve C 70 tarak makinasının neden daha iyi bir taraklama gerçekleştirdiğini mantıksal olarak açıklamaktadır.

Hassas taraklama açıklığı

Tüm makina genişliğince hassas taraklama açıklığı, taraklama sonucu için belirleyicidir. Taraklama açıklığı, işlenen ham maddeye ve üretime göre ayarlanmaktadır. Hassasşapka kılavuzlama, minimuma indirilmiş tolerans değerleri ve materyal kombinasyonu, dökme demir plakalı dökmedemir silindir, taraklama açıklığının hassas ayarlamasını ve üretim süresince sabit kalmasını sağlamaktadır.

Optimum hammadde kullanımı

Daha seçici telef çıkarma sayesinde elde edilen tasarruf

Brizör üzerindeki döküntü bıçağı optimum hammadde kullanımı için çeşitli hammaddelere göre hızlı bir şekilde ayarlanır. C 70 tüm pratik gereksinimler için optimum konfigürasyon olanaklarını sunar. Manual ayarlama döküntü bıçağının hammaddeye göre ayarlanmasına olanak verir. Üretim sırasında döküntü bıçağının otomatik olarak ayarlanmasına olanak veren opsiyonel bir versiyon da mevcuttur.

Brizör üzerinde değişken telef çıkarma genişliği

Ayarlanabilir çepel çıkarımı sayesinde, son ürünün hedefl enen kalitesini esas alan akıllı hammadde kullanımını ve ekonomik başarıyı belirlemek mümkündür. Tasarruf potansiyeli önemlidir, tabloda da görüldüğü gibi C 70 tarak makinasının tasarruf potansiyeli pamuk fiyatına ve telef oranına bağlıdır (800 kg/saat tarak üretim hattı esas alınmıştır).

Ön ve son taraklama bölgesindeki Q-package

Ön ve ana taraklama bölgesindeki çıkarma genişliğinin ayarlanması için kullanılan, aşınmaya dayanıklı bıçaklar sayesinde, optimum hammadde kullanımı sağlanır ve yüksek kar elde edilir. Ayar çubukları mümkün olan en kısa süre içinde, herhangi bir alet kullanmaksızın değiştirilebilir. Farklı derecedeki telef için, dört farklı tasarım vardır; açık, ince, orta ve güçlü.

Değişken şapka hızı

Frekans konvertörü yardımıyla, silindir hızından bağımsız olarak, şapka hızı üretim ve kaliteye göre ayarlanabilir. Bu nedenle tarak makinası kullanılan hammaddeye göre tam olarak ayarlanabilir.

Brizör telefinin ayrı uzaklaştırılması

Brizör telefinin şapka telefinden ayrı olarak uzaklaştırılması C 70 tarak makinasının opsiyonel bir özelliği olup, son derece kısa bir geri ödeme süresine sahiptir. Böylece daha temiz ve daha değerli şapka telefi, daha kirli brizör telefinden ayrılır. Böylece brizör telefinden arındırılmış şapka telefi, ya değerli hammadde olarak satılır veya iplikhanede iplik üretimi için geri dönüşüm hattına beslenir.

Brizör telefinin şapka telefinden ayrı olarak toplanmasının işletmeye kazandırdıkları:

 • Ekonomik, kesikli telef çıkarma, harman-hallaç bölümünün telef transport sistemine entegredir ve bu nedenle de hiç bir şekilde ilave hava gerektirmez.
 • Telef kompozisyonunun görsel bir değerlendirmesi her zaman mümkündür.
 • Tekerlekli telef kutusu bakım ve tamir işleri için kolay erişime olanak verir.

Eşsiz entegre bileme sistemi IGS

Kalite sürekliliğini garanti eder ve garnitür tellerinin kullanım süresini %20 oranında uzatır. Tarak makinasında kullanılan garnitür tellerinde yaşanan aşınma, yüksek verimli tarak makinalarında üretimi doğrudan etkilemektedir. Rieter’e özgün entegre bileme sistemi IGS, garnitür tellerini sürekli keskin tutarak bu problemi ortadan kaldırır.

IGS-classic silindir garnitür tellerinin sürekli keskin kalmasını sağlar

IGS-Classic üretim sırasında silindir (tambur) garnitür telleri boyunca hareket eden otomatik kontrollü bir bileme taşına sahiptir. Bu işlem garnitürlerin beklenen kullanım süresince 400 kez gerçekleştirilir. Silindir garnitür tellerinin kullanım ömrü dikkate alınarak programramlanan bileme planı yardımıyla optimum bileme periyodu hesaplanır.

IGS-top ilave olarak şapka garnitür tellerini keskinleştirir

IGS-top şapka garnitür tellerini tam otomatik olarak keskinleştirir. Sistem, şapka garnitür tellerinin önceden belirlenmiş bir kullanım süresince bileme periyodunu hesaplar. Çok sayıda küçük bileme işlemi ile, kalite, daha seyrek ve agresif bir şekilde elle yapılan bileme işlemine göre çok daha stabil kalır.

IGS ile paradan tasarruf edersiniz

İşletme koşullarında, IGS-classic kullanımı ile tüm uygulamalarda silindir garnitür tellerinin kullanım süresinin %10 – 20 oranında arttığı görülmüştür. Buna ilave olarak, az bakım gereksinimleri sayesinde elde edilen tasarruf miktarı da kayda değerdir. Bunula beraber, makinanın elle bilenmesi nedeniyle oluşan duruşlar ve üretim kayıpları da IGS sistemi sayesinde ortadan kaldırılır.

Düşük enerji tüketimi için reçete, makina tasarımında bulunmuştur

Tüm diğer tarak makinalarından daha az enerji tüketimi.

C 70 tarak makinası – yeşil kart

İplik üretiminde enerji tüketimi büyük bir fiyat faktörüdür. Rieter iplik makinalarında odak noktası daima düşük enerji tüketimi olmuştur. 1.5 m tarak genişliği teknolojisinin ortaya çıkması ile, tarak makinalarının enerji tüketimi belirgin biçimde azalmıştır. Şapkalarda gerçekleştirilen yenilikler sayesinde, C 70 tarak makinası %20 oranında daha az enerji gerektirir (bir kilogram tarak şeridi üretimi için gerekli kW).

Düşük enerji dengesi esas alınarak:

 • Maksimize edilmiş performans
 • Küçük hareketli parçalar ile daha geniş bir çalışma genişliğine sahip silindir (tambur) gibi yenilikçi makina geometrisi
 • Hassas makina konstrüksiyonu, örneğin birbirine eşit şapka mesafeleri

Modüler tasarım

Minimum duruş süresi

C 70 tarak makinasının modern ve cazip görünüşüne ilave olarak, makinaya kapsamlı ve ergonomik iyileştirmeler ilave edilmiştir. Bu, operatör dostluğunu ve minimum makina duruşunu garanti eder.

Modüller verimliliği arttırır

Klasik tarak makinalarında brizör, şapka ve doff er garnitürlerinin değiştirilmesi zaman alıcı bir bakım işlemidir. C 70 tarak makinasının modüler yapısı bu duruş sürelerini daha önce hiç ulaşılamamış minimum değerlere düşürür. Üç modülün hepsi hazırlanmış opsiyonel yedek modüllerle çok daha hızlı değiştirilebilir. Bu işlemlerin her birisi sadece bir adet bakım personeli gerektirir. Örneğin, brizör modülü 90 dakikadan daha kısa sürede tamamen değiştirilebilir. Rieter, IGS-sistemi ve modüler makina konsepti ile, sürekli olarak mükemmel şerit kalitesinin korunması ve aynı zamanda makina duruş süresinin kısaltılması yolunda önemli bir adım atmıştır.

AEROfeed

Üretim hattında, kesintisiz 1 200 kg/saat’e kadar besleme.Bir üretim hattında, kesintisiz 10 tarak makinası ile 1 200 kg/saat* ‘e kadar materyal çok ekonomik bir şekilde işlenebilir. Buna ilave olarak, çeşitli hammadde partileri ile optimum kullanıma olanak veren tarak hattının esnek bir şekilde düzenlenmesi mümkündür.

Kolayca çıkarılabilen tülbent köprüsü – güvenilir bir çözüm

Yoğun avivaj işlemine maruz kalmış suni ve sentetik lifler ile ballık içeren pamuk, elyaf kılavuz elemanlarında birikme eğilimindedir. Kalite seviyesinin sabit tutulması için burada tülbent köprüsünün sık sık temizlenmesi gerekmektedir. Bu zaman alıcı işlemin çözümü, patentli yeni tülbent köprüsüdür. Bu köprü, mümkün olan en kısa sürede, çıkarılabilir, temizlenebilir  ve tekrar monte edilebilir. İplik işletmesinde uygun bir yedek komponent varsa, duruş süresi birkaç dakikaya inebilir. Yeni tülbent köprüsü, tarakta mükemmel düzgünlükte bir tülbentin oluşmasına ve sürekli çalışmasına imkan sağlamaktadır. Geliştirilen bu ekipman sayesinde, kalın yerler önemli ölçüde azaltılır.

Tülbentten şeride

Eşsiz şerit kalitesi için elyafın mükemmel kontrolü.

Şerit oluşumu

Şerit oluşumu, iki çapraz apron ve bir çift silindirden meydana gelen dinamik kontrollü tülbent transport sistemi üzerinde gerçekleşir. Bu nedenle çok yüksek üretim hızlarında hatasız ince şeritlerin [4 ktex] üretimi mümkündür.

Tarak regülesi

Kısa periyotlu regüle işlemi.Besleme oluğu beslenen tülbentin kalınlığını ölçer. Besleme silindirinin hızı saptanan değere göre otomatik olarak ayarlanır ve böylece üniform bir şerit inceliği elde edilir. Uzun periyotlu regüle işlemi Şerit inceliği bir çift disk silindir ile şerit çıkışında ölçülür. Ölçülen sinyaller işlenir ve besleme sisteminin kontrolü için kullanılır.

Üretim ve kalite kaybı olmaksızın kova değişimi

Koyler ünitesi CBA yerden optimum tasarruf sağlar ve C 70 tarak makinasına bire bir uyumludur. Kalender ünitesine entegre kompakt bir şerit ayırıcı üretimin güvenilirliğini sağlar. Kova dolumunun başlangıcından sonuna kadar şerit numarası sabit kalır.

Proses entegrasyonu sayesinde süreç kısaltma

Köklü teknik bilgiye dayalı cer makinası modülü.

Proses entegrasyonu

Cer modülü entegrasyonu ekonomikliği ve verimliliği arttırır. Bazı durumlarda, open end iplikçilikte işlemin doğrudan uygulanması, iplik kalitesini optimize edilebilir.

Cer modülünün iki versiyonu vardır:

 • Regüle sistemsiz SB modüllü C 70 .
 • Başarısı ispatlanmış Rieter regüle sistemine sahip RSB modüllü C70.
 • İplik numarası, hammadde ve eğirme teknolojisine göre, klasik cer pasajı sayısı azaltılabilir.

C 70 tarak makinasının cer modülü, otomatik regüle sistemleri ve satılan on binlerce yüksek performanslı cer makinalarına ilişkin rakipsiz Rieter uzmanlığına dayanmaktadır.

Süreç kısaltma

İplik numarası ve kullanılan materyale göre, tarak makinasına uygulanan cer makinası modüllerine bağlı olarak süreç kısaltılabilir. Optimum üretim süreci danışmanlığında, sistemi tedarikçisi olarak, Rieter tam bir yetkinliğe sahiptir.

Teknoloji

C 70 RSB, bir dijital kısa periyotlu regüle sistemiyle donatılmıştır. C 70 tarak şeridinin üniformitesi başarısı ispatlanmış “tongue-and-groove” yoklama silindirleri kullanılarak kaydedilir. Yoklama silindiri üzerine pnömatik yük uygulanmasıyla, tam bir yoklama garanti edilir. Ölçülen değerler esas alınarak, dijital sinyal işlemcisi yüksek dinamik servo tahrik için nominal bir değer hesaplar. Hesaplanan değer daha sonra, ölçülen şerit parçası ana çekim bölgesindeki regüle noktasına ulaştığında, tahrik sistemine aktarılır.

Maksimum regüle kalitesi

Klasik ürünlerin aksine, RSB modülü tam olarak şerit regülesi için kullanılır. Bu, şeridin hem normal üretim prosesinde ve hem de kova değişim modunda %100 regüle edilmesini garanti eder.

Cer modülünün nihai avantajları:

 • Daha kısa ve daha hızlı üretim prosesi.
 • RSB modülü C 70 tarak makinasında gerçek cer makinası regüle sistemi sayesinde %100 regüle edilmiş şerit.
 • 5 kat çekime kadar liflerin gerçek paralelizasyonu.
 • Daha az yer gereksinimi ile artan verimlilik.

Tüm uygulamalar için C 70 tarak makinası

C 70 tarak makinası, doğal, suni veya sentetik lifl erin hepsi için uygundur.

Pamuktan suni ve sentetik liflere kadar

Önceki bölümlerde açıklanan özellikler uygulamanın tüm uygulamalar için C 70 tarak makinasını en mükemmel ve evrensel tarak makinası haline getirir. C 70 tarak makinaları, kısa ştapel iplikçiliğinde gereksinim duyulabilecek tüm elyaf tiplerine uygun olarak donanımlandırılmıştır. Bu materyaller, suni veya sentetik elyaf, ince veya kalın pamuk ya da suni veya sentetik elyaf ile karışım olabilir.

Suni ve sentetik lifl er için C 70 tarak makinası

Modüler olarak tasarlanmış C 70 tarak makinasının avantajı, yüksek performanslı taraklamanın yeniden oluşturulmasına gerek kalmadan, suni ve sentetik elyafın yeni ve bilinen zorluklarına kolayca adapte edilebilmesidir. Pamuk tipi C 70 taraklar  ile karşılaştırıldığında, suni ve sentetik tipi C 70 taraklarda bazı farklılıklar ilk bakışta görülebilir.

Diğer farklar ise ancak ayrıntılı inceleme ile farkedilebilir:

 • Elyaf kılavuz komponenetleri kromdan yapılmıştır (özel olarak kaplanmış metal plaka).
 • Brizör, silindir, şapkalar ve doff er garnitür telleri suni ve sentetik elyaf için özel olarak tasarlanmış ve sentetik polimerlerden üretilmiştir.
 • Ön ve son taraklama bölgesi uygun taraklama elemanları ile donatılmıştır (grafiğe bakınız).

PDF Broşür İndir


C 70 Tarak Makinesi