EliTwist®

EliTwist® Direkt ring iplik makinasından katlı bükülmüş iplik

EliTwist® eğirme yöntemi kompakt eğirme ve katlı bükümü tek bir işlem olarak birbiri ile birleştirmektedir

 

Çok iyi işlenme özelliklerine sahip özel iplik yapısı, EliTwist®İpliklerine ait tipik karakteristiktir:

 • Mükemmel bir lif yararlanma derecesine bağlı olarak çok yüksek iplik mukavemeti ve maksimum iş kapasitesi.
 • Dublaj sayesinde çok iyi bir iplik düzgünlüğü
 • Dairesel , kompakt iplik kesiti
 • Oldukça düşük iplik tüylülüğü değerleri
 • Düzgün iplik yüzeyi
 • Yüksek bir iplik kayma direnci
 • İyi bir aşınma direnci
 • İpliğin her iki katının aynı yönde büküme sahip olması

EliTwist®İplikleri en maliyet tasarruflu şekilde üretilebilir:

 • Tek bir operasyonda kompakt eğirme ve katlı büküm
 • Ring iplik ve bobin makinelerinde önemli bir üretim artışı
 • Katlama ve büküm verme işlemlerinin elimine edilmesi
 • İğ devri ve kopuş miktarlarının aynı iplik numaralarında tek kat kompakt ipliklerin eğirilmesinde olduğu kadar gerçekleşmesi

Şimdiye kadar belirlenen kullanım alanları da şöyledir:

 • Prensip olarak hammadde bakımından bir kısıtlama yoktur, karışım ipliklerin üretilmesi de mümkündür.
 • Yüksek değerli gömleklik ve pantalonluk kumaşlar
 • Hafif gabardin kumaşlar
 • Örme kumaşlarda da giderek artan kullanımlar
 • Yüksek mukavemetli özel iki katlı iplikler
 • Teknik kumaşlar

EliTwist®, kompakt ipliğin mükemmel tekstil ve fiziksel özelliklerini başarıyla daha da ileriye götürmüştür. EliTe®CompactSet ile mevcut bilezikli iplik makinelerindeki eğirme işleminin bu oldukça uygun maliyetli uygulaması, EliTe®Process’in yüksek esnekliğini daha da vurgulamaktadır.

 

EliTwist® mevcut EliTe®CompactSet ve Fiomax E iglerine adapte edilebilir. EliTwist® içeren EliTe®CompactSet ve EliTwist®CompactSet birçok ring iplik makinesi tiplerinde kullanilabilir.

 

Bu EliTwist® İplikleri’nin yapısı aynı zamanda, core ve diğer özel ipliklerin üretimi için yeni kullanım alanları da açar. Elyaf hammaddesine bağlı olarak, en düşük iplik büküm katsayıları dahi mümkün. Normalde EliTwist®İplikleri için ideal büküm katsayısı, tek katlı ipliğin büküm katsayısıyla, konvansiyonel bir S/Z bükümlü ipliğin büküm katsayısı arasındaki alanda yer alır.

 

EliTwist®İplikleri’nin splays ile bağlanması teknik olarak çözülmüş olup, söz konusu bu işlemi bütün bobin makinaları başarmaktadır.

 

Özet:

 
EliTwist®Yöntemi, katlı bükülmüş kompakt iplikler üretmek için dünyanın en ekonomik yöntemidir. Bu yöntemle ulaşılmış teknolojik iplik parametrelerine henüz hiçbir yöntem ulaşamamıştır. Bugüne dek verilmiş bütün EliTe®Kompakt iğleri, EliTwist® ile sonradan donatılabilir. EliTe®CompactSet’le sonradan donatılabilen bütün ring iplik makinaları, aynı şekilde EliTwist® ile de donatılabilmektedir.


PDF Broşür İndir


EliTwist®