J 26 – Rieter Hava Jetli İplik Eğirme Makinası

Otomatik Hava Jetli İplik Makinesi J 26

Esnek Bir Makine ile Ekonomik İplik Üretimi

Tam otomatik, çift taraflı hava jetli iplik makinası J 26, 200 eğirme ünitesi, 6 robot ve 500 m/dakika üretim hızı ile ekonomik ve esnek üretimi garanti eder. %100 polyester eğirme için P 26 aparatı uygulama aralığını genişletir. Yüksek performans, kısaltılmış ekleme süreli ekleme hazırlık sistemi ile desteklenmektedir. Yeni kenar oluşturma tertibatı sonraki işlemler için homojen yoğunluklu, daha ağır ve düzgün kenarlı bobinlerin üretilmesini sağlar. J26 hava jetli iplik eğirme makinesinde, hava jetli uygulamaları için geliştirilen Q 10A iplik temizleyici kullanılmaktadır.

Ekonomi

 • 200 eğirme ünitesi, 500 m/dakika üretim hızı ve kısa bağlama sürelerine sahip eğirme ünitesi otomasyonu ile en ekonomik üretim sürecini garanti eder.
 • Eğirme ve sarım üniteleri için münferit tahrik kavramı, optimum enerji tüketimini garanti eder. Emiş motor performansının izlenmesi, %15’e varan oranda enerji tasarrufu sağlar.
 • Kovaların makinanın altında olduğu çift taraflı makina yerleşimi, yerleşim alanından %60 tasarruf sağlar ve iplikhane işletme maliyetlerini azaltır.

Kalite

 • Benzersiz Com4®jet iplik yapısı, sonraki işlem kademelerinde ve kumaşta üreticiye avantaj sağlar. Teknolojik yenilikler, kumaş yumuşaklığının ayarlanmasına olanak verir.
 • İyi bilinen Rieter Q 10A iplik temizleyici J 26 hava jetli iplik makinasına entegre edilmiştir. Polyester eğirme için tüm standart temizleme fonksiyonları ve özel izleme kanalları mevcuttur.
 • Yeni kenar oluşturma özelliği ile bobinler sonraki işlemlerde en iyi performans için homojen yoğunluğa, yumuşak kenarlara ve daha fazla ağırlığa sahiptir.
 • Otomatik bağlama sistemi, kumaşlarda saptanamayan güçlü, iplik benzeri düğümleme oluşturmaya yardımcı olan başarısı kanıtlanmış progresif lif besleme prensibini kullanmaktadır.

Esneklik

 • P 26 polyester aparatı, J 26 hava jetli iplik makinasında %100 polyesterde uzun üretim süreçlerinde çalışılmayı garanti eder. Mukavemet ve tüylülük gibi iplik özellikleri iyileştirilmiştir.
 • Tüm parametreler için farklı ayarlara sahip bağımsız makina tarafları ve bağımsız masura yüklemesi, aynı anda iki farklı üretimin gerçekleştirilmesini sağlar.

Daha Fazla Esneklik

J 26 Hava-Jetli İplik Makinası – %100 polyester eğirme

%100 polyester’in eğrilmesi

Yeni polyester P 26 aparatı ile J 26’da %100 polyester eğrilebilir. P 26 sistemi büküm bölgesinin önünde elyafa sıvı uygular, Bu sıvı:

 • Teknoloji komponentlerinde polyester birikimini azaltır
 • Stabil iplik kalitesi ile üretim süresini uzatır
 • Daha yüksek mukavemet sağlar
 • Daha az tüylülük meydana gelir

P 26 sistemi filtrelenmiş musluk suyuna bağlanmıştır, böylece hiçbir tortu maddesi sisteme girmez. Entegre Rieter temizleyici Q 10A iplik kalitesini kontrol eder. Özel temizleme kanalları her bir eğirme ünitesinde P 26 sistemini kontrol eder. Yetersiz sıvı besleme, iplik tüylülüğünde hızlı değişikliklere sebep olabilmektedir. Bu durum, Q 10A’nın özelleştirilmiş kanallarında yer alan özel bir algoritma ile güvenilir şekilde saptanır.

Kaliteli ve Özellikli İplik Eğirme

Yüksek verimlilikte özgün Com4®jet iplik yapısı

Artan verimlilik:

 • 200 eğirme ünitesine kadar makina uzunluğu
 • 6 robot
 • 500 m/dakikaya kadar üretim hızı
 • Otomatik ekleme hazırlık (APP)

J 26 hava jetli iplik makinası, tasarımındaki gelişmeler ile makina verimliliğini arttırmanın yanında, robot veya makinayı çalıştırmak için gerekli işletim personeline olan gereksinimi azaltmayı hedeflemektedir.

Otomatik ekleme hazırlık (APP)

J 26 hava jetli iplik makinası, kalite kesmesi olması durumunda ünite üzerinde otomatik düğümleme hazırlık işlemini gerçekleştiren APP sistemini içermektedir. Ünite robot gelmeden önce kendini ekleme işlemine hazırlar. Bu nedenle kalite kesmeleri nedeniyle meydana gelen duruşların büyük bir kısmı için ekleme süresi yarı yarıya azalır. Daha kısa ekleme süresi ekleme işlemini daha etkin hale getirir ve robotların daha fazla eğirme ünitesine hizmet vermesine olanak verir.

Com4®jet yumuşak iplik

Yumuşak İplik ayarı ile Com4®jet ipliği ve kumaşı yumuşak tutumlu olur. Düşük hava basıncı, yüksek çıkış hızı ve uyarlanmış teknolojik komponentler, yumuşak iplikler ve bunun yanı sıra %10 daha düşük modifikasyon maliyetleri sağlarken, düşük tüylülük ve yüksek boncuklanma direnci muhafaza edilir.

Hava Jetli İpliğin Kalite Kontrolü İçin Özgün Çözüm

Rieter Q 10A iplik temizleyici

15 yıllık tecrübe ve piyasada çalışmakta olan 1 milyondan fazla sensörün ardından Rieter, hava jetli makina için özel olarak dizayn edilen iplik temizleyicisini piyasaya sunmaktadır. Q 10A, standart algılama kanallarına ve spektogramlara ilave olarak aşağıdaki özelliklere sahiptir.

 • Özel algılama kanalı iplik düzesi tıkanıklıkları nedeniyle meydana gelen iplik yüzey değişikliklerini çok hızlı saptar. Hata 10 metre içerisinde saptanır ve kolayca temizlenir.
 • Q 10A, diğer iplik temizleme sensörlerinin aksine, ölçüme ilave olarak doğrudan dijital çıktı verir. Bu, iplik hatası boyutunun maksimum doğrulukla saptanmasını garanti eder, buna örnek olarak küçük ama uzun iplik numarası sapmaları verilebilir.
 • Q 10A, özel bir kanal ile yeni polyester aparatının düzgün çalışmasını izler ve destekler. Q 10A, aparatın tıkanmasının sebep olduğu en küçük iplik sapmalarını yakalar.
 • Özel olarak tasarlanmış spektogram uyarı ve alarmlar için bireysel limitlerin ayarlanmasına yardımcı olur ve periyodik hataların sebeplerinin analizi için güvenilir tespit olanağı ve veriler sağlar.

Düğümleme Teknolojisi

İpliğe benzer düğümlemeler kalite için daima kontrol edilir

İpliğin kalitesinin kontrol edilmesi, sonraki işlem kademelerinde iplik kopuşları olmaksızın çalışma ve üniform kumaş yapısı için gerekli bir ön koşuldur. J 26 hava jetli iplik makinasında üretilen iplik, bobine sarılmadan önce kalite açısından %100 kontrol edilir. Aynı kontrol iplik düğümlemeleri için de uygulanır. J 26 opsiyonel olarak Rieter optik Q 10A iplik temizleyici ile donatılabilir. Alternatif olarak kapasitif veya optik Uster QC2 iplik temizleyici sensörü J 26 için sipariş edilebilir. Sensör, kalite standartlarına göre, opsiyonel olarak yabancı elyaf saptama özelliği ile de donatılabilir.

İplik görünümünde düğümlemeler

Düğümlerin kalitesi, iplik rakamsal verilerinin karşılaştırmalı değerlendirilmesinin yapıldığı mukavemet ve şekilleri ile tanımlanır. J 26 hava jetli iplik makinasındaki bağlama tam otomatik olup, makina, elyaf ucu hazırlama ve progresif elyaf besleme (PFF) özelliğine sahiptir. PFF, elyaf entegrasyonunun optimal olarak koordine edildiği süreci gerçekleştirir. İplik temizleyici her bir eklemeyi kütle, diğer bir deyişle çap ve uzunluk açısından kontrol ederek düğümlemelerin sonraki işlem kademeleri için talep edilen özellikleri tam olarak karşılamasını garanti eder.

Maliyet Tasarruf Kavramı

Yer ve enerji tasarrufu, daha ağır bobinler ve daha uzun kullanım ömrü

Yer

İki taraflı J 26 hava jetli iplik makinası makinanın altına konulabilen 20˝ çaplı geniş kovalar ile aynı üretimde rakiplerin tesislerine göre çok daha az işletme alanı gerektirir. Bu, aynı işletme alanı için daha yüksek verimlilik, daha düşük konstrüksiyon maliyeti ve aynı zamanda daha az klima maliyetleri ile sonuçlanır.

Enerji

Çalışma konsepti tamamen bireysel tahriklere dayanmaktadır. İplik kopuşu, kalite kesmesi veya bakım çalışması durumunda, eğirme ünitesi gereksiz yere enerji veya basınçlı hava kullanmaz. Vakum için enerji artışı sürekli olarak izlenir. Ekonomik limit aşıldığında uyarı verilir. Bu %15’e varan oranda enerji tasarrufu sağlar. Emişin tüm makina uzunluğu boyunca homojen olmasını sağlamak için, uzun makinalar bölgesel emişli bir sistem ile donatılmış olup bu sistem %5 enerji tasarrufu sağlamaktadır.

Komponentlerin kullanım süresinin uzatılması

Eğirme ünitesi eşsiz, patentli travers mekanizması ile donanımlandırılmıştır. Komponentler (kondenserler, eğirme düzesi, APP düze ve iplik temizleyici) bir taraftan diğer tarafa yavaşça travers hareketi yapar ve sürekli olarak şeride ve ipliğe kılavuzluk eder. Bu, üst silindirlerin ve apronların kullanım süresini önemli ölçüde etkiler. Sonuç olarak, bakım çalışmaları ve yedek parça maliyetleri belirgin biçimde düşer ve kalite uzun bir periyot için garanti edilir.

Ekonomi

Ekonomik iplik üretim yolları

Aynı Üretim alanında %108’e varan oranda daha fazla üretim ve %128 oranında gelir artışı

Diğer maliyet tasarrufu konseptleriyle birlikte yüksek verimlilik, düşük iplik üretim maliyetleri ve uygulamalar için yüksek kâr marjı sağlar. J 26, 8 500 m2 alana sahip bir işletme için verilen aşağıdaki örnekte görüldüğü üzere, diğer hava jetli iplik makinaları ile karşılaştırıldığında %108 üretim ve %128 gelir artışı sağlamaktadır.

Düşük işçilik maliyetleri:

 • İki taraflı makinanın kullanıcı dostu makina tasarımı,
 • Şerit değiştirmede zaman tasarrufu,
 • Travers sistem ile daha az eğirme ünitesi bakımı,
 • Büyük bobinlerin üretimiyle daha az bobin taşıma,
 • Büyük bobinler ile daha az bobin transport maliyetleri.

Daha düşük enerji maliyetleri:

 • Optimize emiş sistemi, bireysel tahrikler ve akıllı tahrik kontrolü,
 • Daha az basınçlı hava kullanımı,
 • Yüksek üretim hızları.

Daha az yedek parça giderleri:

 • Patentli travers sistemi sayesinde daha az yedek parça gereksinimi,
 • Ağır bobinler sayesinde daha az sayıda boş masura gereksinimi.

Daha az yatırım maliyetleri:

 • Daha az yer gereksinimi – bir kilogram iplik için daha az aydınlatma ve klima maliyetleri,
 • Yüksek üretim hızları,

Bağımsız Makina Tarafları

İki iplik kalitesinin eşzamanlı eğrilmesi

İki tarafı birbirinden bağımsız makina:

 • Bağımsız makina ayarları ve vardiya raporları
 • Bağımsız emiş kanalları ve telef toplama kutuları
 • Bireysel eğirme havası basınç ayarı
 • Bağımsız boş masura besleme
 • İki bobin taşıma bandı

Makinanın iki tarafının birbirinden bağımız olması çalışmaya esneklik sağlar. Diğer bir deyişle birbirinden tamamen farklı iki üretim aynı anda gerçekleştirilebilir Bağımsız masura besleyici ve ayrı bobin taşıyıcı teknisyenin işlerini kolaylaştırır. Eğirme denemeleri yapılırken ve üretim programları değiştirilirken verimlilik tasarrufu sağlanabilir.

Optimum bobinler

Yeni kenar oluşturucu, bobin yoğunluğunu daha homojen ve kenarları daha yumuşak yapar. Bu, dokuma ve örmede en iyi performans için ön şarttır. Homojenlik ve yumuşak kenarlar mükemmel boya penetrasyonuna olanak verir. Optimum bobin sarım fonksiyonu ile 300 mm çapa ve 4.5 kilograma kadar üretilebilen bobinler sayesinde, bobin değişimi sayısı azaltılarak makina verimliliği arttırılır. Daha yüksek kapasiteli bobinlerin kullanılması sayesinde nakliye için gerekli konteynırların daha etkin kullanılması sağlanır. Sonuçta %20 oranında maliyet tasarrufu sağlanır.

Kolay işletim

Açık ve basit işletim düzeni

J 26 hava-jetli iplik makinası, baş ve uç kısmı olmak üzere iki taraflı seksiyonlar şeklinde üretilmiştir Kovalar makinanın altına yerleştirilmiştir. Bu nedenle şerit kovası ilgili eğirme ünitesine yakın olacak şekilde yerleştirilir. Dolayısı ile teknisyen üniteyi kontrol ederken, üniteye şerit beslenirken veya kova değiştirilirken tüm pozisyonu net bir şekilde kontrol eder. Kovaların boyutu ve masura yükleyicinin yüksek kapasitesi teknisyen gereksinimini önemli ölçüde azaltır. Kova ile çekim ünitesi arasındaki kısa mesafe, yalancı çekim riskini ortadan kaldırır. Hava jetli iplikçilikte yüksek hızlarda ince şeritlerin çekilmesi nedeniyle bu son derece önemlidir.

Robotlara kolay erişim

Makinada 4 robot olması durumunda, bunlardan birisi makinanın baş veya uç kısmında servis pozisyonundadır. 6 robotlu makinalarda makinanın her bir tarafındaki 3 robotun çalışma aralığı esnek bir şekilde ayarlanabilir. Eğer ortadaki robotta bir duruş meydana gelirse, diğer 2 robot makinanın bir tarafındaki tüm işlevi devralır – ortadaki robot otomatik olarak geçişe izin verir.


PDF Broşür İndir


J 26 – Rieter Hava Jetli İplik Eğirme Makinası