OMEGAlap E 36

Penye Hazırlık Makinası OMEGAlap E 36

En Yüksek Performans için Eşsiz Kayış Sarım Teknolojisi

Başarısı işletme koşullarında ispatlanmış kayış sarım teknolojisine sahip OMEGAlap E 36 en ekonomik penye hazırlık sistemi olup, en yüksek penyeleme performansı için kalitatif olarak en iyi şartları sağlar. Penye vatkası eşsiz kayış sarım teknolojisi ile üretilir. Bu amaçla geliştirilmiş özel kayış vatka oluşumu sırasında vatkanın etrafına sarılır. Bunun sonucu temas basıncı vatkanın çevresinde optimum bir şekilde dağılır. Bu, maksimum verimlilik ve hızla, eş zamanlı olarak, en iyi kalitede üniform vatka üretilmesini sağlar.

Ekonomi

 • OMEGAlap E 36, 600 kg/saat’e kadar efektif üretim sağlar. Pazardaki diğer penye hazırlık sistemleri ile karşılaştırıldığında, bu rakam üretimde %50 artışa karşılık gelir.
 • OMEGAlap E 36, büyük penye setlerinde maksimum verim ve ekonomiklik için ideal penye hazırlık makinasıdır. Örneğin 1 adet OMEGAlap E 36, 6 E 86 penye makinasını besler.
 • Enerjiyi en iyi şekilde kullanan elektronikler ve mekanik tahrik elemanları düşük enerji tüketimiyle yüksek verimlilik sağlarlar.

Kalite

 • Mükemmel vatka kalitesinin esası, iyi elyaf oryantasyonu ve vatka yapısı, üniform vatka ağırlığı ve homojen vatka oluşumudur.
 • Stapel uzunluğu ve vatka çapı dikkate alınmaksızın, 230 m/dak. sabit sarım hızında yüksek kalite elde edilir.
 • İşletme koşullarında başarısı ispatlanmış kayış teknolojisi vatka çevresinin %75’ne varan kısmında üniform basınç dağılımı sağlar ve dolayısıyla vatka oluşumu sırasında esnemeyi azaltır.

Esneklik

 • Kayış tahrikli çekim sistemi, boylamasına seksiyonlar ve çekim sistemine kolay erişilebilirlik, harman değişimi ile makina bakımını kolaylaştırır.
 • Statik ve dinamik şerit izleyiciler eksik veya duran şeritleri algılar. Hata mesajları, çalışan personelin şerit kopuşları ile sistematik ve hızlı bir şekilde ilgilenmesini sağlamaktadır.
 • OMEGAlap E 36 ya yarı otomatik SERVOtrolley vatka transport sistemine veya tam otomatik SERVOlap vatka transport sistemine bağlanabilir.

Eşsiz kayış sarım teknolojisi

En yüksek vatka kalitesi ve yüksek üretim için optimum basınç dağılımı

OMEGAlap, en yüksek kalitedeki vatkaları en ekonomik biçimde üretmek için eşsiz bir kayış sarım teknolojisine sahiptir. Tülbentin makaralar üzerine optimum biçimde sarılması teknolojik olarak önemli bir süreçtir. OMEGAlap ile kayış, beslenen tülbentin ve dolayısı ile vatkanın etrafına sarılır. Sarım açısı vatka oluşumu sırasında ayarlanır.

 

Prosesin başlangıcında 180° olan temas çevresi prosesin sonunda 270°’ye ulaşır. Vatka oluşum süreci optimum basınç dağılım aralığında önemli ölçüde desteklenir. Bu sayede, klasik sistemlerle karşılaştırıldığında %50’ye varan oranda daha yüksek üretim hızlarına ulaşır.

Kayış sarım teknolojisinin çalışma prensibi

Dört adımda eşsiz kayış sarım teknolojisi

Vatkaların kayış ve gerdime sistemi ile üretilmesi tamamen otomatiktir.

1- Boş makaranın sarım bölgesine yerleştirilmesinin ardından iki sarım diski makaranın pozisyonunun emniyete alınması için pnömatik olarak kapanmaktadır.

2- Kayış ünitesi kapanmakta, kayış gerdirilmekte, vatka pnömatik olarak makaraya yerleştirilmekte ve sarım prosesi başlamaktadır.

3- Dolu vatka çapına ulaşılana kadar vatka, sabit hızda sarılmaktadır.

4- İstenilen çapa ulaşılınca makina durur, kayış ünitesi açılır ve dolu vatka öne doğru çıkarılır.

Daha az enerji tüketimi

Klasik sarım sistemleri ile karşılaştırıldığında %25 oranında daha az enerji kullanılır.

Günümüzde, enerji verimliliği ve enerji tasarrufu giderek daha merkezi bir rol oynamaktadır. Rieter yıllardır bunu dikkate almış, elektrik maliyetlerini azaltmak için yenilikçi ürünler geliştirmiştir. Bu prensip OMEGAlap penye hazırlık makinasının geliştirilmesi için de uygulanmıştır.

Bir kilogram vatka üretimi için en az enerji kullanımı

Sarım prosesi sırasında esneme özelliği enerji tüketimini önemli ölçüde etkiler. Rieter tarafından geliştirilen kayış sarım teknolojisi sadece bu esneme özelliğini azaltmakla kalmaz buna ilave olarak, elektronik ve mekanik tahrik elemanlarının optimum enerji seviyelerinde çalışmasına, dolaysıyla enerji tüketiminin azalmasına katkıda bulunur. Klasik sarım sistemleri ile karşılaştırıldığında, OMEGAlap bir kilogram vatka üretimi için %25’e varan oranda daha az enerji tüketir.

Mükemmel vatka kalitesi

Optimum iplik kalitesi için sabit vatka kalitesi

En iyi vatka kalitesi

OMEGAlap E36 en yüksek üretim hızlarında en iyi vatka kalitesi sağlar. Bunun anlamı:

 • Homojen vatka yapısı
 • İyi elyaf oryantasyonu ve tülbent yapısı
 • Tüm vatkada üniform tülbent ağırlığı, diğer bir deyişle düşük %CVm değerleri
 • Penye makinalarında optimum proses davranışı

Yüksek iplik kalitesi

Rieter, sistem tedarikçisi olarak, tüm proses aşamaları boyunca kalitenin güvence altına alınmasına büyük önem vermektedir. Bunun anlamı, vatka sarım sisteminin üretime etkisinin ipliğe kadar test edilmesi demektir. OMEGAlap’ın nitelikli özellikleri, sonraki proses için tatmin edici vatka kalitesini sağlar. Bu nedenle tüm dünyadaki iplik üreticileri penye hazırlık işleminde OMEGAlap’ı tercih etmektedir.

En yüksek verimlilik

600 kg/saat ile en ekonomik penye hazırlık makinası

Hammaddeden ve vatka çapından bağımsız olarak OMEGAlap E36, 230 m/dakika sabit bir üretim hızına sahiptir. Bu daha büyük ve son derece ekonomik penye hatlarının beslenmesine olanak verir. En ekonomik minimal penye hattı 6 adet Rieter E 86 penye makinası ve 1 adet E 36 OMEGAlap’tan oluşur. Bu hat, 540 kg/saat’ten fazla penye şeridi üretimi ile pazardaki en verimli penye hattıdır.

Penye işlemi için ideal penye hazırlık

Yüksek kalite ve etkin penye hazırlık prosesi en uygun biçimde koordineli penye hazırlık basamaklarını gerektirir. Rieter cer makinaları en yüksek gereksinimleri karşılar ve dolayısıyla Rieter yüksek peformanslı penye hatları ile ideal kombinasyon içindedir.

Gelişmiş makina konsepti

Şeritten vatkaya mükemmellik

OMEGAlap E36, besleme, sarım başlığı ve çıkış bölümlerini içermektedir

 • Giriş bölümü, merkezi olarak yerleştirilmiş çağlık, lineer olarak yerleştirilmiş ve yön değiştirme plakaları olmayan iki çekim üniteli tülbent plakası ve sarım kafasına doğru tülbent katlama bölümlerini içermektedir.
 • Sarım kafası, motor, dört kalender silindiri ve kayış sarım ve gerdirme sistemini birbirine uygun hale getirmektedir
 • Müşterilerin tercihine göre, çıkış bölümü yarı otomatik veya tam otomatik vatka transferine uygun olarak hazırlanabilir.

Cer bantları, kovalardan OMEGAlap`a beslenmektedir. Materyal, şerit korumalı kılavuz birimi aracılığıyla iki tülbentin oluşturulduğu iki çekim birimine beslenmektedir. Vatkalar, vatka masasında birbiri üzerine serilmekte ve sarım kafasına beslenmektedir. Materyal, tülbentleri düzgün bir vatka halinde sıkıştıran dört kalender silindiri arasından geçmektedir. Vatka, kayış teknolojisi yardımıyla bir masura etrafına sarılmaktadır. Dolu vatka, sarım kafasından uzaklaştırılarak, vatka arabası veya vatka taşıma bandı üzerine yerleştirilmektedir.

İşlemsel tasarım

Teknisyen dostu kullanım için iplikhane koşullarında test edilmiş komponentler

Hassas şerit besleme cağlığı

Besleme cağlığı şeridi zedelemeden kılavuzlamaktadır. Sensörler yardımıyla, tüm şerit beslemeleri, eksik ya da hareket etmeyen şeritlere göre kontrol edilmektedir. Hata mesajları, çalışan personelin şerit kopuşları ile sistematik ve hızlı bir şekilde ilgilenmesini sağlamaktadır.

Çekim üniteli tülbent tablası

Makina, ham maddeye bağlı olarak ön ve ana çekim bölgeleri ayarlanabilen etkili bir çekim sistemi ile donatılmıştır. Vatka masasındaki ayarlanabilir kılavuzlar, vatkanın sarım kafasına optimum genişlikte girmesini sağlamaktadır.

Etkin emiş konsepti

Etkili bir toz uzaklaştırma tasarımı, sarım başlığındaki kayış motoru ve gerdirme sistemini desteklemekte ve aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesini sağlamaktadır:

 • Vatka değişiminden sonra boş makaraya vatkanın yerleştirilmesi
 • Kalender silindirlerinin temiz tutulması
 • Vatka kayışının temizlenmesi

Vatka taşıma sistemi

Zedelemeden ve etkin vatka transportu için esnek çözümler

Zedelemeden ve etkin vatka transportu

OMEGAlap E36 makinesi işletme gereksinimlerine göre yarı otomatik veya tam otomatik vatka transport sistemi ile satın alınabilir.

Yarı otomatik transport sistemi SERVOtrolley

SERVOtrolley ile dört vatka taşınabilir. Penye makinasına taşıma, manuel olarak gerçekleştirilmektedir. SERVOtrolley ve penye makinası otomatik olarak yüklenmekte ve boşaltılmaktadır.

Sistemin avantajları:

 • Yüksek derecede esneklik
 • Kolay taşıma
 • Düşük yatırım maliyetleri

Tam otomatik transport sistemi SERVOlap E26

SERVOlap E26 transport sistemi, sekiz vatkayı eş zamanlı olarak taşımaktadır.

Sistemin avantajları:

 • Daha az yer gereksinimi
 • Çalışan personelden tasarruf
 • Artan esneklik
 • Yüksek kalite stabilitesi
 • Artan verimlilik

En ekonomik minimal penye seti,  tam otomatik SERVOlap E26 vatka taşıma sistemi ile kombine edilmiş 1 adet E 36 OMEGAlap ve 6 adet E 86 penye makinasından oluşur.


PDF Broşür İndir


OMEGAlap E 36