Penye Makinası E 86

ROBOlap Opsiyonlu Penye Makinası E 86

Daha İyi Tarama İşlemi

Penye makinası, yüksek üretimi ve eşsiz kalitesiyle, penyeleme işleminde öncüdür. Bireysel kalite gereksinimleri, entegre yükseklik ayarlı yeni yarım ay tarak Ri-Q-Comb sayesinde yerine getirilebilir. Tam otomatik ROBOlap vatka değiştirme ve birleştirme sistemi, modern penyeleme işlemlerinde standarttır. Eşsiz OMEGAlap penye hazırlık makinası ile birlikte, piyasadaki en yüksek penye hattı  üretimine sahiptir.

Ekonomi

 • E 86 penye makinası 90 kg/saat’e kadar penye şeridi üretimini fiili olarak gerçekleştirebilmektedir. Dolayısıyla günlük 2 ton penye şeridinden fazla üretim yapılabilmektedir.
 • En geniş aktif penyeleme alanı, döküntü miktarının ayarlanmasında kullanıcıya esneklik sağlar.
 • E 86 penye makinasında ROBOlap sistemi sayesinde %2’ye kadar daha yüksek verimlilik elde edilebilir.

Kalite

 • Çok geniş aktif penyeleme alanı nedeniyle, eşsiz iplik kalitesi güvence altındadır.
 • Elyafın zedelenmeden kontrollü bir şekilde işlenmesi, optimum koordineli penyeleme hareketleri ve Rieter tarafından geliştirilen teknolojik elemanlar ile gerçekleştirilir.
 • OMEGAlap penye hazırlık makinası ile sağlanan vatka kalitesi, E 86 penye makinasında en yüksek kaliteyi garanti eder.

Esneklik

 • En geniş penyeleme alanının esnek ayarlamalarla kombinasyonu, makinanın piyasa şartlarına kolay şekilde adaptasyonu sağlar.
 • Tam otomatik penye makinası E 86’nın, ROBOlap otomatik vatka değiştirme ve ekleme sistemi dünya çapında benzersizdir.
 • E 86 penye makinasında, yarı otomatik SERVOtrolley vatka taşıma sistemi ile tam otomatik SERVOlap vatka taşıma sistemi arasında seçim yapılabilir.

En yüksek verimlilik

1 adet E36 ve 6 adet E86 makinesinden oluşan bir penye hattında 540 kg/saate varan üretim

 

Penye hattı verimliliği

Piyasada en yüksek verimlilik Rieter penye hatlarıyla elde edilebilmektedir. Söz konusu yüksek verimlilik, OMEGALAP E36 penye hazırlık makinası ve E 86 penye makinası ile gerçekleştirilir. 1 E 36 + 6 E 86 dan oluşan bir Rieter penye hattı ile 540 kg/saate varan üretim elde edilebilir.

En yüksek penye makinası üretim

E 86 penye makinasının maksimum üretimi 90 kg/saat penye şerididir. Dolayısıyla, 2 tonluk penye şeridi üretimi, önemli ölçüde aşılmış olup bu, Rieter penye makinası tarafından kırılmış yeni bir rekordur. E 86 penye  makinası, çok yüksek seviyede üretimi; vatka ağırlığı, besleme miktarı ve dakikadaki vuruş sayısın gibi parametrelerin mükemmel bir uyum ile çalışması saysinde gerçekleştirmektedir.

Tüm üretim prosesinde 1 000 mm çapında kovalar

Penye işleminde 1 000 mm çapında kovaların kullanılması, tarak makinasından regüleli cer makinasına kadar aynı kova boyutlarının kullanılmasına olanak vermektedir. 1.000 mm çapındaki kovaların kullanımı kova değişimini %50 oranında azaltır ve dolayısı ile işletme maliyetlerinde pratikte %10 oranında azalma gerçekleşir. Regüleli cer makinelerinde, ekleme sayısının yarıya düşmesiyle yüksek verimlilikle birlikte mükemmel kalite sonuçları elde edilir.

En yüksek esneklik

Değişim maliyetlerinde %10’na varan tasarruf

Optimum elyaf kullanımı

Lif kullanımına yönelik olarak, E 86 penye makinası optimum döküntü miktarı ve düşük üretim maliyetleri ile en yüksek talepleri karşılar. Önceki versiyonlara göre %45 daha geniş aktif penyeleme alanı, en yüksek lif saflığına ve iyileştirilmiş elyaf paralelliğine olanak verir. Arttırılmış aktif penyeleme alanı, Ri-Q-Comb Flex  geometrisi ile birlikte, hedeflenen elyaf seçimi üzerinde son derece olumlu bir etkiye sahiptir. Bu, elyaf kullanımında sağlanan esnekliği ve Rieter penye makinasının kullanımda rakip penye makinalarına göre çok daha ekonomik olmasını sağlar .

Şerit kalitesinde yeni seviye

Sağlam ve yüksek kaliteli komponentler

Çekim sistemi

Rieter çekim sistemi pek çok makinada kendini kanıtlamıştır. 3-üzeri-3 çekim sistemi optimum çekim dağılımına olanak verir. Hassas elyaf kılavuzlama 1″ – 1 7/8″ stapel uzunluğu aralığındaki pamuk liflerinin hatasız işlenmesini garanti eder ve mükemmel şerit düzgünlüğü sağlar. Ön ve ana çekim bölgesi ayarları ile çekim mesafeleri stapel uzunluğuna göre optimum şekilde ayarlanır. Çekim sisteminde kullanılan yeni tip elyaf kılavuzlama komponentleri(AIRshields) kalite kesmelerini %50’ye varan oranda azaltır.

Çıkış Kısmı

Penyelenmiş şerit, çekim sistemin ardından, hunide bulunan şerit taşıyıcılar vasıtasıyla kılavuzlanıp yoğunlaştırılır. Bir sensör, kovaya beslenmeden önce, penye şeridindeki ince yerleri kontrol eder. Mekanik olarak ayarlanabilen bu sensör, şerit numarasının belirlenen seviyenin altına düşmesi durumunda tepki verir. Bu durumda penyelenmiş şeridin tutunma uzunluğunu arttırmak için bir çift kalender silindiri ile yoğunlaştırma işlemi uygulanır ve şerit zedelenmeden kovaya yerleştirilir. Sonuçta son derece üniform penye şeridi elde edilir.

Karışımlar için dozajlama makinasına şerit beslemesi

Rieter penye makinaları uygun bir ek modül ile donatılabilmektedir. Bu modül penye şeridinin doğrudan çekim sistemi çıkışından emilmesine olanak  vermektedir. Penye şeridi ilave bir boru ile dozajlama makinasına geri beslenmektedir. Şerit emiş modülünden normal şerit üretimine geçiş, kolayca manual olarak yapılabilmektedir.

Birinci sınıf penyeleme elemanları

Zedelemeden, kontrollü elyaf işleme.

Rieter penye işletmelerinin teknolojik üstünlüğü, en yüksek kalite ve üretimle kendini kanıtlamaktadır. Penyeleme hareketleri maksimum yüklemede bile elyafın zedelenmeden işlem görmesini garanti edecek şekilde koordine edilir.

Yüksekliği ayarlanabilir yarım ay tarak

Ri-Q-Comb Flex yüksekliği ayarlanabilir yarım ay taraklar en yüksek aktif tarama yüzeyleri ile telef çıkarma gemişliğide daha fazla esnekliğe olanak verirler. Piyasa şartlarına uygun üretim esnek ayarlama ile birlikte, eşsiz iplik kalitesi elde edilir.

Sabit üst tarak

Ri-Q-Top üst tarakları düşük kirlenme eğilimleri nedeniyle maksimum tarama randımanını garanti ederler. İdeal olarak seçilmiş diş şekli ve diş yoğunluğu bu amaçlara ulaşmak için hayati öneme sahiptir. Üst tarakların daha iyi tutulması üst tarak destek vidalarının kullanılması ile garanti altına alınmıştır.

Hassas penyeleme çeneleri

Rieter çeneleri 80 g/metre’ye kadar vatkaların sorunsuz bir şekilde işlem görmesini garanti eder. Yarım ay ve üst tarakların optimum hareketi ile vatkanın çok hassas bir şekilde kıstırılması tüm üretim hızlarında optimum penyeleme ve elyaf seçilimi ile sonuçlanır.

Tam otomatik penyeleme sistemi

Eşsiz, tam otomatik vatka değiştirme ve tülbent ekleme sistemi  ROBOlap, bugüne kadar pazarda  3 000’den fazla makinada kullanılmıştır. ROBOlap sistemi, teknisyen gereksinimini  sadece bir denetim fonksiyonu haline getirir. Yarı otomatik E 86 penye makinası ile karşılaştırıldığında %2 daha yüksek verimlilik sağlar. ROBOlap sistemi tarafından gerçekleştirilen eski ve yeni vatka ucu birleştirme işlemi, ölçlebilir olarak daha iyi, sabit ekleme kalitesi ile sonuçlanır. Bu penye  şeridi düzgünlüğüne yansıyan bir etkidir. Tam otomatik ROBOlap sistemi ile kalifiye işletim personeli gereksinimi belirgin biçimde azaltılıır.

Tam otomatik ve yarı otomatik vatka transportu

Yarı otomatik transport sistemi SERVOtrolley E 16 / E 17

SERVOtrolley E17, ROBOlap sistemli tam otomatik penye makinaları için 4 dolu vatka ile ve 4 boş makara taşıyan yarı otomatik vatka transport sistemidir. Vatkalar otomatik olarak penye hazırlık makinasından SERVOtrolley vatka taşıma arabalarının üzerine yüklenir. Vatka nakil arabaları manual olarak penye makinalarında pozisyonlandırılır Boş vatka makaraları makina üzerindeki makara kısmına çıkartılır çıkartılmaz, vatkalar penye makinasına otomatik olarak aktarılır. Vatka ekleme prosesi ve penye makinalarının yeniden çalıştırılması ROBOlap sistemi tarafından tam otomatik olarak gerçekleştirilir.

Rieter ROBOlap’sız penye makinaları için de bir transport seçeneği sunmaktadır. Bu kombinasyonda, penye makinasındaki vatka ve makara değiştirme işleminin bir butona basılarak gerçekleştirildiği SERVOtrolley E16 vatka nakil arabaları kullanılmaktadır. Boş vatka makaraları vatka arabasına, dolu vatkalar penye makinasına otomatik olarak yuvarlanır.

SERVOtrolley’in avantajları:

 • Kolay taşıma
 • Vatkaların otomatik olarak yüklenmesi ve boşaltılması
 • Esnek yerleşim

E 26 SERVOlap’n avantajları:

 • Vatkaya zarar vermeden yapılan taşıma
 • Ortadan kaldırılan operatör maliyeti
 • Elimine edilen penye makinası bekleme süreleri
 • Artan penye makinası verimliliği

Yegane tam otomatik penye sistemi

SERVOlap E26 vatka ve makara taşıma sistemi, OMEGAlap E 36 ve ROBOlap sistemli E 86 penye makinası, tam otomatik Rieter penye hattını oluşturur. Diğer penye hatlarıyla karşılaştırıldığında, Rieter penye hatlarında çalışan personel sayısı belirgin biçimde azaltılabilir.


PDF Broşür İndir


Penye Makinesi E 86