ProFiL®Düzeler

ProFiL®Naveller OpenEnd iplik fabrikalarının en gözde hammaddelerini mümkün olan en yüksek üretim hızında işlemesini mümkün kılar. Sonuç olarak ProFiL®Naveller tarafından sağlanan hız artışı %5 ila %12 arasındadır ve iplik kalitesini olumsuz şekilde etkilemez ve daha yüksek eğirme hızlarında daha fazla sayıda iplik kopuşuna neden olmaz.