Rieter Kompakt İplik Makinası K 48

Kompakt İplik Makinası K 48

Kompakt iplik makinası K 48, tam olarak kompaktlanmış standart ve özel iplikleri esnek bir şekilde üretir. Makinanın son derece düşük enerji tüketimi gerçekten etkileyicidir. Entegre bireysel iğ izleme sistemi (ISM premium), yüksek seviyede makina randımanı sağlar.

Kompaktlama da %80’e varan oranda Enerji Tasarrufu

Kompakt iplik makinası K 48, tam olarak kompaktlanmış standart ve özel iplikleri esnek bir şekilde üretir. Makina, diğer kompakt iplik makinalarına kıyasla %25’e kadar daha az enerji kullanır.

K 48, standart olarak fitil iplik üretme cihazı (VARIOspin) ile tedarik edilmektedir. Ayrıca, talep üzerine özlü iplik ve katı iplik üretmeye yönelik ekipman sağlanmaktadır.

Entegre bireysel iğ izleme sistemi (ISM premium), her bir bireysel eğirme pozisyonunun çalışma davranışını kontrol eder, böylece en yüksek seviyede makina randımanı sağlar.

Ekonomi

K 48, benzer çözümlerin gerektirdiği kompaktlama enerjisinin yalnızca yaklaşık %20’sine ihtiyaç duyar. Bu, benzersiz kompaktlama sistemi ve enerji tasarruflu komponentler sayesinde sağlanır. Sistemin kompaktlama apronu içermemesi ve uzun kullanım ömürlerine sahip teknoloji komponentleriyle donatılması sebebiyle makinanın bakım maliyetleri düşüktür.

Entegre bireysel iğ izleme sistemi (ISM premium), her bir bireysel iğin çalışma davranışını kontrol eder. Bu, operatörün kontrolünü optimize eder ve makinanın randımanını artırır.

Kalite

“Detect” hava kılavuz elemanı, havanın hassas bir şekilde yönlendirilmesini sağlar sağlar ve her bir bireysel eğirme pozisyonunda kompaktlama sürecini izler. Bu sayede yüksek seviyede iplik kalitesi tutarlı şekilde sağlanır.

Rieter’in geliştirdiği kalitesi kanıtlanmış SERVOgrip sistemi, takım değiştirme sırasında ipliklerin alt sarımını engeller. Bu, elyaf uçuntularını azaltır ve yüksek iplik kalitesi sağlar.

Esneklik

K 48 çok amaçlı bir makinadır. Makina, standart olarak şantuklu iplik üretme aparatı (VARIOspin) ile sunulmaktadır. Ayrıca, talep üzerine özlü iplik ve katı iplik üretmeye yönelik sistemler sağlanmaktadır.

Delikli tambur üzerindeki iyileştirilmiş kaplama, çeşitli ham maddelerin eğrilmesini mümkün kılar. Bu, K 48’in uygulama aralığını genişletir.

Enerji Tasarrufu

%25’e varan oranda enerji tasarrufu

Kompakt iplik makinası K 48, benzer üretim hacmine sahip başka iplik makinaları ile karşılaştırıldığında %25’e kadar daha
fazla enerji tasarrufu sağlar. Bu da enerji tasarrufu yapan bir ana makinanın, benzersiz bir kompaktlama sisteminin, yeni ve
verimli 110 kW motorun ve LENA iğin bir araya getirilmesiyle mümkün olur.

Kompaktlamada çok düşük enerji tüketimi

K 48, diğer çözümlere kıyasla sadece kompaktlama enerjisinin yaklaşık % 20’sini gerektirir. Bu da benzersiz kompaktlama sistemi ve enerji tasarruflu teknolojik parçalar ile elde edilir. Emiş için tek kanallı sistem, düşük basınç üretmek için gereken enerji tüketimini azaltır. Büyük emme kanalı kesiti, hava direncini azaltır. Bu, enerji tüketimini düşük tutan önlemlerden yalnızca biridir.

Üniform vakum

Ara tahrikli makinalar, makinanın hem baş hem de uç kısmında bir emiş ünitesi içerir. Hava akımının hızı düşer, K 48 boyunca vakum seviyesi daha üniform ve enerji tasarruflu hale gelir.

Hava kılavuz elemanı Detect, kompaktlama bölgesini kapsar. Böylece hava akımı belirli bir hedefe yönlendirilir ve kompaktlama için gereken hava debisi büyük oranda azaltılır. Hava kılavuz elemanı Detect, enerji tüketimini de azaltır.

LENA iğ ile %4’e varan oranda enerji tasarrufu*

LENA iğ özellikle yüksek iğ devirleri ve düşük enerji tüketimi için geliştirilmiştir. İğ dibi çapı sadece 17,5 mm’dir. Bu da %4’e varan oranda enerji tasarrufu sağlar.

Enerji tasarrufu sağlayan 4 iğ kayış tahrik sistemi

Rieter 4 iğ kayış tahrik sistemi enerji tasarrufu sağlar ve kullanımı kolaydır. Kayışın iğ üzerinde 90 derece teması, minimum seviyede kompaktlama basıncı olduğunda bile tüm iğlerin sorunsuz çalışmasını sağlar.

Verimli ana motor, %4’e varan oranda enerji tasarrufu sağlar*

K 48’in çok yüksek verimli 110 kW ana tahrik motoru 1824 adede kadar iği olan ve yüksek devirli makinalarda enerji tasarrufu yapmak için geliştirilmiştir. Daha az sayıda iği olan ve düşük devirli makinalarda da karlı bir şekilde kullanılabilir.

Enerji verimliliği yüksek kops taşıma

SERVOdisc kops taşıma sistemi açık bir sistemdir, bu da daha az bakım gereksinimi anlamına gelir. Sistem karşılıklı iki çapraz 70 Watt motordan güç alır. Bu, pnömatik bir çözüme kıyasla enerjinin sadece %10’unu gerektirir.

Özel İplikler İçin Tam Esneklik

Şantuklu iplikleri istediğiniz zaman üretin

Kompakt iplik makinası K 48, işletmenin değişen pazar gereksinimlerine hızlı bir şekilde cevap vermesini sağlayan çok yönlü bir çözümdür. Rieter VARIOspin 4, şantuklu iplik sistemi, standart olarak makinaya entegre edilmiştir. En
yeni nesil servo motorlar, şantuklu iplik üretim endüstrisinin yüksek dinamik gereksinimleri için idealdir.

İşletim biriminden veya verilen yazılımın yüklü olduğu harici bir bilgisayar ile çok çeşitli efekt tasarımları kolayca programlanabilir ve güvenilir bir şekilde çoğaltılabilir. Bu, efekt ipliklerin üstün Rieter kalitesiyle verimli ve karlı bir şekilde
üretilmesini sağlar.

K 48, 1824 adede kadar iğ ile çeşitli şantuklu iplikler üretebilir. Bu, özlü iplikler ve twin iplikler için de geçerlidir.

Özlü ipliklerin hassas üretimi*

Özlü iplik aparatı, filament elyaf için travers kılavuz silindiri ile çalışır. Filament için travers sistemi ile fitil için travers sistemi birbirinin aynıdır. Bu, filament elyafın tam olarak ipliğe entegre edildiği anlamına gelir. Yumuşak, sert ve duo-core
iplikler (super-stretch: süper esnek) üretilebilir.

Twin ipliklerin kolay üretimi*

Twin iplik üretmek için iki fitil tek bir eğirme pozisyonuna beslenmelidir. Çekim sisteminde her ikisi de ayrı olarak
çekilir ve kompaktlanır. Ardından eğirme üçgeninde birlikte bükülürler. Twin iplikler, ipliğe benzer özellikleri sayesinde ipliğin ve son ürünün kalitesini artırır.

Yüksek Makina Verimliliği

ISM premium ile verimli üretim

Bireysel iğ izleme sistemi ISM premium, standart olarak makinaya entegre edilmiştir. Tüm eğirme pozisyonlarındaki LED’lerin yanı sıra her bölümde bir LED ve makinanın başında ve ucunda sinyal lambaları bulunur. Üç kademeli görüntüleme konsepti sayesinde operatörler tam olarak ipliğin koptuğu yere yönlendirilir.

SPIDERweb ile yararlı veri analizi*

SPIDERweb işletme izleme sistemi tüm verileri analiz eder, zayıf noktaları gösterir ve personelin verimli dağılımını
kolaylaştırır. Bu da işletmenin verimliliğini ve iplik kalitesini artırır.

Görüntülemenin birinci kademesi, makinanın başı ve ucundaki sinyal lambalarından oluşur. Sinyal lambaları, iplik kopuşu için ayrı ayrı tanımlanmış limit aşıldığında hemen yanar. Operatör makinanın ilgili tarafına ve ardından iplik kopuşunun gerçekleştiği iğin bulunduğu bölüme yönlendirilir.

Bir başka fonksiyonu ise her bir iğin devrini sürekli izlemesidir. İğlerden biri belirlenmiş parametrelerin dışına çıkarsa LED yanıp sönerek bu durumu bildirir. Böylece operatör hızlı ve kolay bir şekilde hangi iğin doğru çalışmadığını tespit edebilir. Ardından operatör hemen müdahale edebilir, böylece ham madde ve kalite kaybı yaşanmaz.

İsteğe bağlı olarak, bobin makinasının donanımına eğirme pozisyonunu belirleme fonksiyonu eklenebilir*. Hatalı kops olduğunda bobin makinası ISM’ye bir sinyal gönderir ve ilgili eğirme pozisyonundaki LED yanar. Operatör doğrudan hatalı çalışan eğirme pozisyonuna yönlendirilir ve hemen müdahale edebilir.

Fitil durdurma tertibatı için ISM gereklidir*. İplik kopuşu durumunda, ISM fitil durdurucuya bir sinyal gönderir ve fitil beslemesi durdurulur. Bu da ham madde tasarrufu sağlar.

Tam Olarak Kompaktlanmış Yüksek Kaliteli İplik İçin Çok Çeşitli Ham Maddeler

Çok çeşitli uygulamaların temelini oluşturur

Minimum bakım gerektiren delikli tambur, uzun vadede tutarlı iplik kalitesinin temelini oluşturur. Delikli tamburun
aşınmaya dayanıklı yüzeyi, uzun çalışma periyotları boyunca iyi ve daha da önemlisi sabit bir iplik kalitesini garanti eder. Delikli tamburun geliştirilmiş yüzey kaplaması sayesinde K 48, çeşitli ham madde karışımlarını da işleyebilmektedir. Bu nedenle makina daha geniş bir uygulama aralığında kullanılabilir.

Kontrollü kompaktlama

Kompaktlama ünitesi, kompakt iplik makinasının en önemli bölümüdür. Kompaktlama ünitesi; delikli tambur, Bright
emiş soketi ve Detect hava kılavuz elemanından oluşur. Hava kılavuz elemanı ve emiş soketinin optimize edilmiş
şekli, içeri çekilen havanın belirli bir hedefe yönlendirilmesini sağlar.

Eğrilecek olan elyaf, düzenli ve sürekli bir şekilde yanlardan çekilen hava aracılığıyla iplik gövdesine katılır. Kompaktlama
ünitesindeki havayı hedefe yönlendirme özelliği, toz ve elyaf parçacıklarının makina içinde birikmesini engeller.
Böylece makina her zaman en yüksek mukavemet ve düşük tüylülük seviyesi ile tam olarak kompaktlanmış iplikler
üretebilir.

Basit kalite izleme

Yeni hava kılavuz elemanı Detect, bireysel eğirme pozisyonlarındaki hava akımını izler. Vakum bir limit değerine ulaşırsa hava kılavuz elemanı üzerindeki kırmızı işaret, kompaktlama ünitesinin kontrol edilmesi gerektiğini belirtir. Bu özellik, ipliğin kompaktlanmadan üretilmesini engeller. Bireysel eğirme pozisyonlarının ayrı olarak izlenmesi, iplik kalitesinin sabit ve yüksek olmasını garanti eder.

Ara tahrik birimi kaliteyi garanti eder

Ara tahrik birimi olan makinalarda, orta alt silindir de makinanın ortasından tahrik edilir. Bu da alt silindir üzerindeki burulma kuvvetlerini azaltır. Alt silindirin düzenli bir şekilde çalışması, sabit iplik kalitesini garanti eder.

Q-Package* – pamuk için kalite paketi

Pamuk için kalite paketi Q-Package bir burun çubuğu, “aktif” kızak (hareketli saptırma kenarı) ve baskı çubuğu (pim) içerir. Kızak ile çıkış silindirinin kıstırma noktası arasındaki elyaf yönlendirme hareketi, Q-Package ile daha da iyileştirilir. İpliğin düzgünlüğü (CVm%) %1’e kadar iyileştirilir. Aynı zamanda iplikteki sık rastlanan hatalar %10 – 30 arasında azaltılır.

Çekim sisteminde ideal elyaf kılavuzlama

Ri-Q-Draft çekim sistemi, çoğu uygulama için ideal elyaf kılavuzlama özelliği sağlar ve son derece stabil bir çalışma şekline
sahiptir. Ri-Q-Bridge saptırma köprüsü, eğirme işlemindeki en önemli komponentlerden birisidir. Kızağın uygun konumu ve şekli, çıkış silindirinin kıstırma noktasına olan mesafeyi kısaltır. Bu teknoloji komponentleri alt apronlar da dahil olmak üzere birbiriyle mükemmel çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Böylece ana çekim bölgesinde elyaf ideal bir şekilde kılavuzlanır, sabit ve yüksek iplik kalitesi garanti edilir.

Ekonomik Takım Değiştirme Yüksek Verimlilik Sağlar

SERVOgrip sistemi ile iplik tasarrufu yapın

Kalitesi kanıtlanmış benzersiz Rieter SERVOgrip sistemi takım değiştirme işleminin alt sarım olmaksızın gerçekleştirilebilmesini sağlar. SERVOgrip’i kullandığınızda iğ dibinden sıyrılması gereken iplik artıkları oluşmaz. Bu da
iplikten tasarruf sağlar ve makinayı temiz tutar. Elyaf uçuntusundan ve iplik artıklarından kaynaklanan iplik kopuşu önlenir, böylece iplik kalitesi artırılır.

SERVOgrip sisteminde özel bir sıkıştırma tacı bulunur. Rieter, bilezik bankı ile açılıp kapatılan sıkıştırma tacını üreten yegane üreticidir. Bu da ipliğin hassas ve kontrollü bir şekilde tespitlenmesini sağlar. Böylece kops değişiminden
sonra iplik kopuşları büyük oranda engellenir.

Otomatik tutucular

Takım değiştirme sistemi kendi kendini izler. Takım değiştirme bankı özel bir profile sahiptir ve ayrılabilen tutucuları vardır. Arıza durumunda takım değiştirme işlemi, bir basınç monitörü tarafından otomatik olarak durdurulur ve hatasız bir takım değiştirme işlemi garanti edilir.

SERVOdisc ile güvenilir kops taşıma

SERVOdisc kops taşıma sistemi bir taşıma bandına tutturulmuş taşıyıcı diskler ile çalışır, masura ve kopsların konumunu hassas bir şekilde ayarlayabilmenizi sağlar. SERVOdisc, takım değiştirdikten sonra tüm kopsları ROBOload masura yükleyiciye veya bobin makinasına güvenilir bir şekilde aktarır.

SERVOgrip bıçağı* ile suni ve sentetik elyaf ipliklerinin güvenilir bir şekilde kesilmesi

Rieter, takım değiştirmeden önce iplik bükülmesini ve iplik numarasını azaltan patentli bir teknoloji geliştirmiştir. İsteğe bağlı SERVOgrip bıçağı ile birlikte kullanıldığında, takım değiştirirken yüksek mukavemetli iplikler veya özlü iplikler
bile düzgün şekilde kesilebilir.

En Düşük Bakım Maliyetleri ile En Yüksek Verimlilik

Maksimum iğ devirleri

Benzersiz Rieter eğirme geometrisi ve yüksek kaliteli teknoloji komponentlerinin tutarlı bir şekilde kullanımı sayesinde K 48 en yüksek iğ devirlerinde çalışır. Bu yüksek devirler, sabit ve yüksek kalite ile maksimum üretimi garanti eder. Örneğin iplik numarası Ne 30 olduğunda, yılda makina başına %10’a varan oranda daha fazla iplik üretilebilir.

Verimlilik, maksimum iğ devrinden daha fazlasıdır

Kops oluşum aşamasındayken bile üretim artırılabilir. K 48’in hassas makina tasarımı ve yüksek kaliteli teknolojik parçaların kullanılması, makinanın daha yüksek başlangıç devirlerinde çalışabilmesini sağlar. Bu devirler özellikle kops boyut aralığının alt seviyelerinde üretim hızlarını artırabilir. Maksimum iğ devrine daha kısa sürede ulaşılır. Bu sayede örneğin iplik numarası Ne 30 olduğunda, makina başına yılda 6500 kg’a kadar daha fazla iplik üretilebilir.

Düşük eğirme maliyetleri

K 48 ile emek yoğun ve pahalı kompaktlama apronu değişimine gerek yoktur. Makina duruşları önlenir. Sonuçta verimlilik artışı sağlanır ve üretimi planlamak kolaylaşır.

Maksimum Üretim Süresi

İplik parametrelerini elektronik olarak ayarlama

Kompakt iplik makinası K 48 için yeni elektronik çekim sistemi tahriki FLEXIdraft, frekans kontrollü motorlar kullanır. Bu
elektronik çekim sistemi tahriki, makinayı kullanan personel için daha az iş anlamına gelir. İplik numarası, iplik bükümü
ve büküm yönü gibi parametreler, işletim biriminden kolayca ayarlanabilir. Dişli çarkları değiştirmeye veya başka mekanik
ayarlar yapmaya gerek yoktur. Operatör, Z iplik büküm yönünü veya S iplik büküm yönünü kumanda biriminden değiştirebilir.

İğ tahriki için kayış gergisi mekanik ayarları artık tarihe karışmıştır. Balon kırıcı bilezik, iplik büküm yönü değiştirildiğinde, değiştirilmesine gerek olmayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu da makinayı kullanan personelin yapması gereken iş miktarını azaltır. Malzemeyi değiştirirken makinanın duruş süresi en aza indirilir.

Ekonomik çalıştırma

FLEXIstart* fonksiyonu, çekim sisteminin kademeli olarak çalıştırılıp durdurulmasını sağlar. Bu da makinanın daha verimli bir şekilde çalıştırılmasını sağlar. Makina uzunluğuna bağlı olarak, makinanın yalnızca dörtte biri veya yarısı çalıştırılır. Bu da gereksiz malzeme israfını ortadan kaldırır.

Elektrik kesintisi durumunda iplik kopuşu olmaz

Bir elektrik kesintisi olduğunda iğlerin dönüş enerjisi makina kontrollerini elektrikle beslemek için kullanılır. Bu sırada ana motor, jeneratör moduna geçer. İki saniyeden kısa süren elektrik kesintilerinde, makina otomatik olarak önceki çalışma hızına çıkar. Uzun süreli kesinti olduğunda makina kontrollü bir şekilde durur ve iplik kopuşu engellenir.

Minimum İş Yükü

Esnek otomasyon

Çeşitli otomasyon seçenekleri bulunmaktadır. SERVOdisc sistemiyle kompakt iplik makinası, doğrudan bobin makinasına veya ROBOload masura yükleyiciye bağlanabilir. Arabirim her iki seçenek için de aynıdır (bağlantı ve ROBOload). Bu
ROBOload’un daha sonra bobin makinasına bağlanarak kolayca değiştirilebileceği anlamına gelir.

ROBOload “wild loading”* ile otomatik masura sıralama

ROBOload “wild loading” ile artık masuraları elle düzeltmek gerekmez. Masuralar makinaya hareketli, yatırılabilen bir araba içinde beslenir. Bir tertibat, masuraları otomatik olarak hizalayarak manuel iş yükünü büyük oranda azaltır.

Sonraki İşlemlerdeki Avantajları

Dokuma makinası için daha yüksek verimlilik

Dokuma makinasının iyi bir şekilde çalışması için yüksek mukavemet ve düşük tüylülük önemli etkenlerdir. Bu özellikler K 48 iplik makinasında üretilen Com4®compact iplikler tarafından sağlanmaktadır. Yüksek mukavemet, çözgü ipliklerinin yük kapasitesini arttırır, düşük tüylülük ağızlık oluşumu sırasında yapışma eğilimini azaltır. Bu, azalan makina duruşları sayesinde yüksek verimlilik seviyeleri ve düşük maliyetlerle sonuçlanır.

Örme makinasında daha az iğne aşınması

Örme işletmesinde, daha az tüylü iplik, örme makinasının düzgün çalışmasını destekler. Daha az elyaf uçuntusu meydana
gelir ve ipliğin daha yumuşak olması iğnelerdeki aşınmayı azaltır. Daha az makina duruşu örme makinasında daha iyi bir
kullanım kapasitesine yol açar.

Terbiye işlemlerinde yüksek esneklik

Dokuma ve örme kumaşların terbiye işlemleri, kullanılan ipliklere olan talebi artırır. Örneğin popüler ütü istemeyen
gömlek ve bluz kumaşlarının terbiye işlemleri, kullanılan ipliklerin mukavemetini %50 kadar azaltır. Com4®compact
ipliğin yüksek mukavemeti, kumaşların müşteri dostu ve yüksek kaliteli terbiye işlemleri için gereken güvenilirliği ve
esnekliği sağlar.


PDF Broşür İndir


Rieter Kompakt İplik Makinası K 48