Rieter Ring İplik Makinası G 38

Yüksek performansla üretilen yüksek kaliteli iplikler

Ring iplik makinası G 38, en yüksek performansla esnek bir şekilde yüksek kaliteli standart ve özel iplikler üretir. Makina, standart olarak şantuklu iplik üretme aparatı (VARIOspin) ile sunulmaktadır. Entegre bireysel iğ izleme sistemi ISM premium, her bir bireysel eğirme pozisyonunun çalışma özelliklerini kontrol eder, böylece en yüksek seviyede makina verimliliği sağlar. Bu, personel maliyetlerinden yaklaşık %5 oranında tasarruf sağlayabilir. Enerji tasarruflu bileşenler ve makinanın her iki tarafındaki emme cihazları sayesinde G 38, minimum seviyede enerji kullanır.

Ekonomi

  • Entegre bireysel iğ izleme sistemi ISM premium, her bir bağımsız eğirme pozisyonunun çalışma özelliklerini kontrol eder. Sistem, yüksek makina verimliliğini garanti eder ve personel maliyetlerinden yaklaşık %5 oranında tasarruf sağlayabilir.
  • G 38, enerji tasarruflu komponentleri ve makinanın her iki tarafındaki emiş tertibatları sayesinde minimum seviyede enerji kullanır.
  • ROBOload masura yükleyicide “wild loading” süreci kullanılarak masuralar bir arabadan bırakılarak otomatik olarak sıralandıkları yükleme aparatına yerleştirilir. Bu iş yükünü azaltır.

Kalite

  • Rieter’in geliştirdiği kalitesi kanıtlanmış SERVOgrip sistemi, takım değiştirme sırasında ipliklerin alt sarımını engeller. Bu, elyaf uçuntularını azaltır ve yüksek iplik kalitesi sağlar.
  • Yüksek kaliteli teknoloji komponentleri, benzersiz eğirme geometrisi ve yüksek iğ hızları ile birlikte kaliteli iplik üretiminin ekonomik bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.

Esneklik

  • Standart ve özel iplikler (isteğe bağlı), artık 1.824 adede kadar iği bulunan uzun makinalarda esnek ve ekonomik bir şekilde üretilir. Makina, kompaktlanmış iplik üretmeye yönelik kalitesi kanıtlanmış EliTe sistemi (isteğe bağlı) ile donatılabilir.
  • Rieter suni ve sentetik elyaf paketi, suni ve sentetik elyafın ve karışımların eğirme sürecini basitleştirerek makinanın performansını iyileştirir (isteğe bağlı).

Standart ve Özel İpliklerin Üretimi İçin Tam Esneklik

Şantuklu iplikleri istediğiniz zaman üretin

Ring iplik makinası G 38, işletmenin değişen pazar gereksinimlerine hızlı bir şekilde cevap vermesini sağlayan çok yönlü bir çözümdür. Rieter VARIOspin 4 şantuklu iplik sistemi, standart olarak makinaya entegre edilmiştir. En yeni nesil servo motorlar, şantuklu iplik üretim endüstrisindeki yüksek dinamik gereksinimleri için idealdir. G 38, 1824 adede kadar iğ ile çeşitli şantuklu iplikler üretebilir. Bu, özlü iplikler ve twin iplikler için de geçerlidir.

Fantezi şantuklu iplikler için VARIOspin 4

Şantuklu iplikleri eğirme aparatı VARIOspin 4 ile yüksek kaliteli şantuklu iplikler üretilebilir. En yeni nesil servo motorlar, şantuklu iplik üretim endüstrisindeki yüksek dinamik gereksinimleri için idealdir.

İşletim biriminden veya uygun yazılıma sahip harici bir bilgisayarda çok çeşitli fantezi iplik tasarımları kolayca programlanabilir ve güvenilir bir şekilde çoğaltılabilir. Böylece fantezi iplikleri üstün Rieter kalitesi ile verimli ve kârlı bir şekilde üretilebilir.

Özlü ipliklerin hassas üretimi*

Özlü iplik aparatı, filament elyaf için travers kılavuz silindiri ile çalışır. Filament için travers sistemi ile fitil için travers sistemi birbirinin aynıdır. Bu, filament elyafın tam olarak ipliğe entegre edildiği anlamına gelir. Yumuşak, sert ve duo-core iplikler (super-stretch: süper esnek) üretilebilir.

Twin ipliklerin kolay üretimi*

Twin iplik üretmek için iki fitil tek bir eğirme pozisyonuna beslenmelidir. Çekim sisteminde ikisi de ayrı çekilir. Ardından eğirme üçgeninde birlikte bükülürler. Twin iplikler, ipliğe benzer özellikleri sayesinde ipliğin ve son ürünün kalitesini artırır.

Elite® CompactSet* ile kompakt ipliğe hızlı geçiş

G 38, kompakt iplikleri üretmek için de kullanılabilir. İsteğe bağlı olarak, kompakt iplik üretmek için standart ring iplik makinalarına EliTe® CompactSet takılabilir. Bu set, artık 1824 adede kadar iği olan makinalar için de mevcuttur.

Yüksek Makina Verimliliği

ISM premium ile verimli üretim

Bireysel iğ izleme sistemi ISM premium, standart olarak makinaya entegre edilmiştir. Tüm eğirme pozisyonlarındaki LED’lerin yanı sıra her bölümde bir LED ve makinanın başında ve ucunda sinyal lambaları bulunur. Üç kademeli görüntüleme konsepti sayesinde operatörler tam olarak ipliğin koptuğu yere yönlendirilir.

Görüntülemenin birinci kademesi, makinanın başı ve ucundaki sinyal lambalarından oluşur. Sinyal lambaları, iplik kopuşu için ayrı ayrı tanımlanmış limit aşıldığında hemen yanar. Operatör makinanın ilgili tarafına ve ardından iplik kopuşunun gerçekleştiği iğin bulunduğu bölüme yönlendirilir.

Bir başka fonksiyonu ise her bir iğin devrini sürekli izlemesidir. İğlerden biri belirlenmiş parametrelerin dışına çıkarsa LED yanıp sönerek bu durumu bildirir. Böylece operatör hızlı ve kolay bir şekilde hangi iğin doğru çalışmadığını tespit edebilir. Ardından operatör hemen müdahale edebilir, böylece ham madde ve kalite kaybı yaşanmaz.

İsteğe bağlı olarak, bobin makinasının donanımına eğirme pozisyonunu belirleme fonksiyonu eklenebilir*. Hatalı kops olduğunda bobin makinası ISM’ye bir sinyal gönderir ve ilgili eğirme pozisyonundaki LED yanar. Operatör doğrudan hatalı çalışan eğirme pozisyonuna yönlendirilir ve hemen müdahale edebilir.

Fitil durdurma tertibatı için ISM gereklidir*. İplik kopuşu durumunda, ISM fitil durdurucuya bir sinyal gönderir ve fitil beslemesi durdurulur. Bu da ham madde tasarrufu sağlar.

SPIDERweb ile yararlı veri analizi*

SPIDERweb işletme izleme sistemi tüm verileri analiz eder, zayıf noktaları gösterir ve personelin verimli dağılımını kolaylaştırır. Bu da işletmenin verimliliğini ve iplik kalitesini artırır.

Enerji Tasarrufu

Verimli ana motor, %4’e kadar enerji tasarrufu sağlar*

G 38’deki son derece verimli olan 110 kW ana tahrik motoru, 1824 adede kadar iği olan ve yüksek devirli makinalarda enerji tasarrufu yapmak için geliştirilmiştir. Daha az sayıda iği olan, düşük devirli makinalarda da kârlı bir şekilde kullanılabilir.

LENA iğ* ile %4’e kadar enerji tasarrufu yapın

LENA iğ özellikle yüksek iğ devirleri ve düşük enerji tüketimi için geliştirilmiştir. 17,5 mm’lik bir iğ dibi çapı ve diğer optimizasyonların enerji tasarrufu üzerinde önemli bir etkisi vardır.

Enerji tasarrufu sağlayan 4 iğ kayış tahrik sistemi

Rieter 4 iğ kayış tahrik sistemi enerji tasarrufu sağlar ve kullanımı kolaydır. Kayışın iğ üzerinde 90 derece teması, minimum seviyede temas basıncı olduğunda bile iğin sorunsuz çalışmasını sağlar. Düşük temas basıncı, düşük enerji tüketimini garanti eder.

Ekonomik kops taşıma sistemi SERVOdisc

Kops taşıma sistemi SERVOdisc açık bir sistemdir; bu da daha az bakım gereksinimi anlamına gelir. Sistem karşılıklı iki çapraz 70 Watt motordan güç alır. Bunun için pnömatik sistemlere göre %10 oranında enerji gerekir.

ECOrized – vakum için daha az enerji gerekir

Rieter’in geliştirdiği çift taraflı emiş sistemi ECOrized, tüm emiş sisteminin aerodinamik özelliklerini optimize eder. Bu da 1824 adede kadar iği olan makinalarda gerekli vakumu üretmek için gereken enerji miktarını azaltır.

Tek taraflı emiş ile karşılaştırıldığında, çift taraflı emiş özelliği olan bir sistem daha az enerji kullanarak aynı hava debisini taşıyabilir. Büyük kanal kesiti ve düşük hava hızı, hava sürtünmesini azaltır. Bunun enerji ihtiyacı üzerinde de olumlu bir etkisi vardır ve eğirme işleminin enerji maliyetlerini azaltır.

Çift taraflı emişin daha önemli bir avantajı iplik numara aralığının ve ham madde çeşitliliğinin artmasıdır. Suni ve sentetik elyaf, karışımlar, özel iplikler veya klasik uygulamalar için kullanılan çift taraflı emiş, emiş sisteminin sürdürülebilir ve enerji tasarruflu bir gelişmesidir.

Ekonomik Takım Değiştirme Yüksek Verimlilik Sağlar

SERVOgrip sistemi ile iplik tasarrufu yapın

Kanıtlanmış olan benzersiz Rieter SERVOgrip sistemi, takım değiştirirken ipliğin alt sarımını engeller. SERVOgrip’i kullandığınızda iğ dibinden sıyrılması gereken iplik artıkları meydana gelmez. Bu da iplikten tasarruf sağlar ve makinayı temiz tutar. Elyaf uçuntusundan ve iplik kalıntılarından kaynaklanan iplik kopuşu önlenir, böylece iplik kalitesi artırılır.

SERVOgrip sisteminde bir sıkıştırma tacı vardır. Rieter, bilezik bankı ile açılıp kapatılan sıkıştırma tacını üreten yegane üreticidir. Bu da ipliğin hassas ve kontrollü bir şekilde tespitlenmesini sağlar. Böylece kops değişiminden sonra iplik kopuşları büyük oranda engellenir.

Otomatik tutucular

Takım değiştirme sistemi kendi kendini izler. Takım değiştirme bankı özel bir profile sahiptir ve ayrılabilen tutucuları vardır. Arıza durumunda takım değiştirme işlemi, bir basınç monitörü tarafından otomatik olarak durdurulur ve hatasız bir takım değiştirme işlemi garanti edilir.

SERVOdisc ile güvenilir kops taşıma

SERVOdisc kops taşıma sistemi bir taşıma bandına tutturulmuş taşıyıcı diskler ile çalışır, masura ve kopsların konumunu hassas bir şekilde ayarlayabilmenizi sağlar. Takım değişiminden sonra, SERVOdisc tüm kopsları ROBOload masura yükleyici aracılığıyla arabaya veya bobin makinasına güvenilir bir şekilde aktarır.

Minimum İş Yükü

Esnek otomasyon*

Çeşitli otomasyon seçenekleri bulunmaktadır. SERVOdisc sistemiyle ring iplik makinası, doğrudan bir bobin makinasına veya ROBOload masura yükleyiciye bağlanabilir. Arabirim her iki seçenek için de aynıdır (bağlantı ve ROBOload). Bu ROBOload’un daha sonra bobin makinasına bağlanarak kolayca değiştirilebileceği anlamına gelir.

ROBOload “wild loading”* ile otomatik masura düzenleme

ROBOload “wild loading” ile artık masuraları elle düzeltmek gerekmez. Masuralar hareketli, yatırılabilen bir arabaya beslenir. Bir aparat, masuraları otomatik olarak hizalayarak manuel iş yükünü büyük oranda azaltır.

Yüksek Verimlilik ile Maksimum İplik Kalitesi

Maksimum iğ devirleri

Mümkün olan en yüksek verimlilik seviyesi ve minimum seviyede enerji tüketimi, iplik dönüştürme maliyetlerinin düşmesini sağlar. Benzersiz Rieter eğirme geometrisi ve yüksek kaliteli teknoloji komponentlerinin tutarlı bir şekilde kullanımı sayesinde G 38 en yüksek iğ devirlerinde çalışır. Bu da sürekli bir şekilde maksimum üretim ve yüksek iplik kalitesi sağlar. Kopslar oluşturma aşamasındayken bile eğirme işlemi yüksek hızda gerçekleştirilebilir. Örneğin iplik numarası Ne 30 olduğunda, yılda makina başına %2’ye kadar daha fazla iplik üretilebilir.

Ara tahrik birimi kaliteyi garanti eder

Ara tahrik birimi olan makinalarda, orta alt silindir de makinanın ortasından tahrik edilir. Bu da alt silindir üzerindeki burulma kuvvetlerini azaltır. Alt silindirin düzenli bir şekilde çalışması, sabit iplik kalitesini garanti eder.

Tüm ham maddeler için Rieter üst silindir manşonları

Rieter’in geliştirdiği Ri-Q-Cot üst silindir manşonları, mükemmel iplik kalitesini garanti eder. İşlenen ham madde ve iplik numarasına bağlı olarak farklı manşonlar vardır.

Uzun kullanım ömrü olan Bräcker bilezikler

Bräcker’in yüksek kaliteli TITAN eğirme bilezikleri, standart G 38 paketine dahildir. Bu eğirme bileziklerinin uzun bir kullanım ömrü vardır.

Düşük titreşimli Novibra iğler

Tüm makinalar kanıtlanmış yüksek kaliteli Novibra iğler ile müşteriye sevk edilir. Bu iğler mükemmel çalışma özelliklerine sahiptir. Enerji tüketimi ve gürültü seviyesi de diğer ürünler ile karşılaştırıldığında daha düşüktür.

Novibra iğleri çalışırken titreşim oluşturmadığı için daha yüksek iğ devirleri elde edilebilir. Bu da iplikte ani gerginlik artışlarını engeller ve iplik kopuşu sayısını en aza indirir.

Dönüş hassasiyeti yüksek olan kaliteli masuralar*

Rieter’in hassas ve yüksek kaliteli eğirme masurası Ri-Q-Tube, son derece stabil bir polimer karışımından yapılmıştır ve yüksek bir dönüş hassasiyeti vardır. İğ yatakları, yüksek hızlarda bile minimum seviyede yüke maruz kalır.

Çekim sisteminde ideal elyaf kılavuzlama

Ri-Q-Draft çekim sistemi, çoğu uygulama için ideal elyaf kılavuzlama özelliği sağlar ve son derece stabil bir çalışma şekline sahiptir. Ri-Q-Bridge saptırma köprüsü, eğirme işlemindeki en önemli komponentlerden biridir. Kızağın uygun konumu ve şekli, çıkış silindirinin kıstırma noktasına olan mesafesini kısaltır. Alt apronlar da dahil olmak üzere belirtilen tüm teknolojik komponentler birbiriyle mükemmel çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Böylece elyaf, ana çekim bölgesinde ideal bir şekilde kılavuzlanır.

Q-Package – pamuk için kalite paketi*

Pamuk için kalite paketi Q-Package bir burun çubuğu, “aktif” kızak (hareketli saptırma kenarı) ve baskı (pim) içerir. Kızak ile çıkış silindirinin kıstırma noktası arasındaki elyaf kılavuzlama hareketi, Q-package ile daha da iyileştirilir. İpliğin düzgünlüğü (CVm%) %1’e kadar iyileştirilir. Aynı zamanda iplikteki sık rastlanan hatalar %10 – 30 arasında azaltılır.

Suni ve Sentetik Elyafla bile Üstün Çalışma Özellikleri

Suni ve sentetik elyaf ve karışımlar için özel komponentler*

Rieter’in suni ve sentetik elyaf paketi bir SERVOgrip bıçağı, daha büyük çaplı alt silindirler ve güçlendirilmiş eparatörlerden oluşur. Modüler bir settir. Her bir parça, müşteri ihtiyaçlarına göre yapılandırılabilir. Suni ve sentetik elyaf paketi, suni ve sentetik elyaf ve karışımlardan yapılan ipliklerde eğirme performansını artırır.

SERVOgrip bıçağı, takım değiştirme sırasında ipliği hatasız bir şekilde keser ve makinanın çalışmaya başlaması sırasındaki iplik kopuşlarını önler.

Alt silindirlerin çapı daha büyüktür, uzun suni ve sentetik elyaf kullanıldığında makinanın çalışma özelliklerini iyileştirir. Separatörlerin metal ile güçlendirilmiş ön kenarı, dönen iplik uçlarından kaynaklanan çentik oluşumunu engeller. Elyaf sıkışması olmaz. İpliğin hareketi uçan elyaf ile kesintiye uğramaz; bu sayede iplik kopuş oranı çok düşüktür.

SERVOgrip bıçağı* ile suni ve sentetik elyaf ipliklerinin güvenilir bir şekilde kesilmesi

Rieter, takım değiştirmeden önce iplik bükülmesini azaltan patentli bir teknoloji geliştirmiştir. SERVOgrip bıçağı ile birlikte kullanıldığında, takım değiştirirken yüksek mukavemetli iplikler veya özlü iplikler bile düzgün şekilde kesilebilir.

Maksimum Üretim Süresi

İplik parametrelerini elektronik olarak ayarlama

G 38 ring iplik makinasının yeni elektronik çekim sistemi  tahriki FLEXIdraft, frekans kontrollü motorlarla çalışır. Bu elektronik çekim sistemi tahriki, makinayı kullanan personel için daha az iş anlamına gelir. İplik numarası, iplik bükümü ve büküm yönü gibi parametreler, işletim biriminden kolayca ayarlanabilir. Dişli çarkları değiştirmeye veya başka mekanik ayarlar yapmaya gerek yoktur. Operatör, Z iplik büküm yönünü veya S iplik büküm yönünü kumanda biriminden değiştirebilir. İğ tahriki için kayış gergisi mekanik ayarları artık tarihe karışmıştır. Balon kırıcı bilezik, iplik büküm yönü değiştirildiğinde, değiştirilmesine gerek olmayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu da makinayı kullanan personelin yapması gereken iş miktarını azaltır. Malzemeyi değiştirirken makinanın duruş süresi en aza indirilir.

Elektrik kesintisi durumunda iplik kopuşu olmaz

Bir elektrik kesintisi olduğunda iğlerin dönüş enerjisi makina kontrollerini elektrikle beslemek için kullanılır. Bu sırada ana motor, jeneratör moduna geçer. İki saniyeden kısa elektrik kesintilerinde, makina otomatik olarak önceki çalışma hızına çıkar. Uzun süreli kesinti olduğunda makina kontrollü bir şekilde durur ve iplik kopuşu engellenir.

Ekonomik çalıştırma*

FLEXIstart fonksiyonu, çekim sisteminin kademeli olarak çalıştırılıp durdurulmasını sağlar. Bu da makinanın daha verimli bir şekilde çalıştırılmasını sağlar. Makina uzunluğuna bağlı olarak, makinanın yalnızca dörtte biri veya yarısı devreye alınır. Bu da gereksiz malzeme israfını ortadan kaldırır.


PDF Broşür İndir


Rieter Ring İplik Makinası G 38