RSB-D 50 Regüleli ve SB-D 50 Regülesiz Cer Makinası

Regüleli Cer Makinesi RSB-D 50 ve Cer Makinesi SB-D 50

Kalite, Verimlilik ve Kolay Kullanımda Yeni Boyut

Yeni Rieter jenerasyon Rieter tek kafalı cer makineleri en yüksek kalite standartlarında en yüksek üretim düzeyini sunar. Patentli tahrik konsepti ECOrized, % 25 daha az kayış kullanımı ile enerji maliyetlerinde yılda 1 000 avroya kadar tasarruf sağlar. Yeni jenerasyon cer makinalarında, benzersiz SLIVERprofessional sistemi, kolay kullanıma olanak sağlayan dokunmatik makina ekranına entegre edilmiştir. Parti değiştirme süresi önemli ölçüde kısaltılmıştır. Yoklama hassasiyeti ve regüle dinamikleri mükemmel şerit düzgünlüğünü garanti eder. Patentli şerit sensörü, ilk santimetreden itibaren şeridin düzgün bir şekilde kovaya istiflenmesini garanti etmektedir.

Ekonomi

 • Cer makinası 1 200 m/dakikaya kadar çıkış hızlarına izin verecek şekilde tasarlanmıştır. Kullanılan hammaddeye bağlı olarak üretim hızlarında, önceki nesil cer makinalarına göre % 33’e varan oranda artış elde edilebilmektedir.
 • Enerji taarruflu motorlar ile önemli ölçüde kısaltılmış aktarma elemanları her bir RSB cer makinası için yılda 1000 avroya varan enerji tasarrufu sağlar. Kısaltılmış aktarma elemanları, aynı zamanda makinanın önemli ölçüde daha sessiz olmasını da sağlar.
 • Çekim sisteminin girişindeki patentli şerit kılavuzu her zaman yüksek verimlilik ve şerit kalitesi ile merkezi şerit kılavuzlamayı garanti eder.

Kalite

 • Yoklama hassasiyeti ve regüle dinamikleri – ilk santimetreden son santimetreye kadar mükemmel şerit düzgünlüğünü garanti eder.
 • Frekans kontrollü tahrik ve çekim sisteminde bulunan temizleme dudakları sayesinde iplikte mükemmel Classimat değerleri elde edilir.
 • Yeni CLEANcoil PES koyler, kritik PES lifleri ile çalışılırken temizleme sıklıklarını en az % 100 uzatır. CLEANtube, pamuk materyalinde şeridin kovaya muntazam istifllenmesini garanti eder.

Esneklik

 • Çıkış hızı, koyler hızı, emiş yoğunluğu ve çekim(sadece RSB’de de), frekans kontrollü tahrikler vasıtasıyla dokunmatik ekrandan yapılabilir.
 • Yüksek görünürlüğe sahip LED’ler cer makinasının durumunu gösterir ve operatör için çalışmayı kolaylaştırır. Renkli dokunmatik ekran kolay kullanım sağlar.
 • SLIVERprofessional sistemi makinaya entegre edilmiştir.  Önerilen ayar tavsiyeleri sayesinde, en iyi şerit kalitesinde hızlı parti değişimi sağlanır.

Maksimum verimlilikte en iyi kalite

Yenilikçi regüle sistemine, tahrik tekniğine ve elyaf kılavuzlamaya dayalı %33’e varan oranda verimlilik artışı.

Düşük Enerji Tüketimi

Yeni tahrik konsepti ECOrized. Daha az sürtünme ve daha az gürültü. Kısa enerji dalgalanmalarında, kontrol voltajı tahrik konvertöründen sağlanır. Bu sayede kısa süreli elektrik dalgalanmaları ve kayıpları telafi edilirek ve cer makinası çalışmayı sürdürür. Daha uzun kesintilerde, aktif oto regüleli cer makinası kontrollü bir şekilde durur. Tülbent kılavuzlanmış pozisyonda kalır ve bu sayede hızlı bir yeniden başlatmaya olanak sağlanır.

Enerji dalgalanmalarına dayanıklı patentli tahrik konsepti ECOrized ile önceki modele göre kayışlardan ve tahrik elemanlarından %25 oranında tasarruf sağlanmıştır. Çekim sistemini iki servo-motor tahrikler. Emiş için kullanılan frekans kontrollü tahrik ve koyler için kullanılan bireysel tahrik benzersizdir. Koyler için yeni tahrik çözümü düzgün kayış hareketine ve daha uzun kullanım süresi sağlar. Makinanın sessiz çalışma performansı, düşük sürtünmenin kanıtıdır.

Enerji tasarrufu

Yeni tahrik konsepti her bir RSB-D 50 başına yıllık 1 000 ,Euro’ya kadar tasarruf sağlar. Makinanın kullanım ömrü boyunca gerçekleştirilen tasarruflar yatırım ile karşılaştırılacak olursa, amortismn süresi açısından çok cazip bir oran elde edilir. Yeni nesil cer makinaları standart olarak entegre enerji ölçüm modülü ile donatılmıştır. Tek bir makinada gözlemlenen önemli ölçüdeki enerji tüketim artışı, koruyucu bakım gerektiren bir problemi işaret ediyor olabilir.

Artan Verimlilik, Sabit kalitede yüksek çıkış hızı

Yüksek üretim hızları

Regülesiz cer makinası SB-D 50 ve regüleli cer makinası RSB-D 50 pratik olarak 1 200 m/dak.ya kadar üretim yapabilmektedir. Daha da önemlisi hammaddeye bağlı olarak maksimum üretim hızı %33’e kadar artış gösterebilmektedir.

Bunun çok sayıda sebebi vardır:

 • Küçük yoklama silindiri çapları nedeniyle mükemmel yoklama hassasiyeti
 • İyileştirilen şerit ve elyaf kılavuzlama
 • En yüksek dinamiklere sahip regüle motoru
 • CLEANcoil koyler ile kovaya hassas şerit istiflenmesi(ve %100 polyester için CLEANcoil-PES koyler)

En yüksek seviyede verimlilik

Yüksek seviyede üretim verimliliği.

Yüksek verimliliğe sebep olan faktörlerin bazıları aşağıda belirtilmiştir.

 • Azaltılmış temizlik ve bakım gereksinimi
 • Entegre know-how, hızlı parti  değişimi için SLIVERprofessional expert sistemi gibi.
 • Geniş üst silindirler ve kaldırılabilen temizleme dudakları sayesinde daha az sayıda sarma
 • Güvenilir döner kova değiştirici konsepti ile kısa sürede gerçekleştirilen kova değişimi

Mükemmel Şerit Düzgünlüğü

En yüksek yoklama hassasiyetine ve regüle dinamiklerine sahip RSB  regüle sistemi.

Regüle yoklama hassasiyeti ile başlar

Mükemmel regüle, beslenen şerit yoklama hassasiyeti ile başlar. Diğer „tongue ve groove“ yoklama sistemleri ile karşılaştırıldığında, RSB yoklama sistemi çok küçük yoklama silindirleri ile karakterize edilir. Böylece şerit, silindirler arasından küçük hacimlerde geçer. Küçük yoklama silindirlerinin kullanılması sayesinde yüksek ölçüm çözünürlüğü sağlanır. Bu hassas regüle için ön koşuldur.

Regüle dinamiklere ihtiyaç duyar

Tahrik konsepti hassas yoklama değerlerinin  çekim sürecine aktarılmasını ve şerit kalitesinin geliştirilmesini sağlar. Ancak bu güç aktarımında yüksek dinamik seviyesi gerektirmektedir. Bu daha az hareketli parçanın kullanımını yanısıra servo motorların yüksek dinamik seviyeleri ile gerçekleştirilir. Sonuçta, yüksek üretim hızlarında bile ilk metreden son metreye kadar olağanüstü şerit düzgünlüğü elde edilir.

RSB regüle prensibi

Dijital bir sinyal işlemcisi, yoklama silindirlerinin sinyallerini, sofistike bir algoritmik hesaplamaya göre işler. Ölçülen şerit, ana çekim alanındaki çekim noktasına ulaştığında hesaplanan değer hassas bir şekilde tahrik sistemine aktarılır. Sonuç olarak, mükemmel kısa, orta ve uzun dönem düzgünsüzlük değerlerine sahip şerit ve dolayısıyla iplik üretimi gerçekleştirilir.

Online Kalite Takip

Rieter Kalite Takip sistemi sayesinde güvenilirlik.

Rieter Kalite Takibi (RQM) güvenilir bir şekilde hatalı şerit üretimini önler. Regüle sisteminden bağımsız olarak çalışır. RQM hareketli kalender silindirleri üzerinde hareket eden şeridin inceliğini kontrol eder ve önceden belirlenmiş sınırların dışına çıkıldığında cer makinasını otomatik olarak durdurur. Spectrogram en kısa dalga boylarını bile izler ve böylece ölçüm hassasiyetini doğrular. Bu, laboratuarda yapılan şerit testlerinin sayısını azaltır. Daha detaylı analizler için, Rieter SPIDERweb tesis izleme sistemine bağlantı mümkündür.

RQM İle kaydedilen kalite verileri

 • Şerit numarası % A
 • Şerit düzgünsüzlüğü % CV ve 5 cm, 10 cm, 25 cm, 50 cm, 1 m, 3 m, 5 m için uzunluk varyasyon değerleri
 • Fiili spektogram
 • 20 güne kadar kalite diyagramının gösterilmesi
 • > 2 cm’den kalın yerlerin kaydedilmesi

Kalın yerlerin saptanmasının avantajları

• Tarak, penye makinası ve cer makinasının temizleme ve bakım zamanlarının takip edilmesi
• Şerit eklemelerinin izlenmesi
• Teknolojik optimizasyon ile destek
• Şerit ve iplik kalitesinin iyileştirilmesi
• Fitil makinası, iplik makinası ve bobin makinalarında yüksek verimliliği güvence altına almak

Etkin Emiş Konsepti

Sorunsuz sonraki işlem kademeleri için sabit iplik kalitesi

Üst silindirlerde temizleme dudakları

Temizleme dudaklarında biriken pislik, dudakların fasılalı olarak kaldırılması sayesinde doğrudan emiş bölgesine iletilir. İşletme testleri, baskı çubuğunda toz toplanması sebebiyle hunide daha az şerit tıkanması görüldüğünü doğrulamıştır. Artan iplik temizliği sayesinde düşük IPI(ince yer, kalın yer ve neps) ve Classimat hatalarının yanı sıra iplik kesmelerinde azalma sağlanmaktadır.

Üst silindirlerin daha seyrek temizlenmesi

Patentli Temizleme dudakları ve bunların yerleşimi, cer makinası üst silindirlerinde elyaf birikimini ve dolayısıyla temizleme gereksinimini azaltmaktadır. Temizleme dudakları, yapışkan pamuklarla çalışırken bile olumlu etkiye sahiptir. Temizleme nedeniyle azalan duruşlar ve minimum indirilmiş şerit sarmaları sebebiyle, makinanın verimliliği artmaktadır.

Frekans kontrollü emiş motoru

Sadece Rieter regüleli cer makinalarında operator, emiş yoğunluğunu kolay ve hızlı bir şekilde makina ekranından yapar. Ayarı tekrarlamak kolaydır. Bu, sadece materyal değişimini kolaylaştırmaz. Aynı zamanda, aynı partinin üretiminde farklı cer şeritleri kullanılması esnasında oluşabilecek kalite sapmalarını da ortadan kaldırır.

Sabit emiş

Otomatik filtre temizleme sistemi bir sıyırıcı yardımıyla filtre eleğini temiz tutar. Emiş kutusundaki yenilikçi diferansiyel basınç ölçümü otomatik temizleme periyotlarını kontrol eder ve emişi sabit tutar. Sonuç olarak sabit şerit ve iplik kalitesi elde edilir ve sonraki işlem kademelerinin çalışma performansında artış görülür.

Modern Çekim sistemi Mühendisliği

Özel şerit ve elyaf kılavuzlama sayesinde kalite

Optimum elyaf kılavuzlama

Çekim ünitesinin önündeki konvansiyonel klasik şerit kılavuzları çoğu zaman yanlış ayarlanır. En sık yapılan hata, şeridin merkezi olmayacak şekilde kılavuzlanmasıdır. Çekim sisteminin girişindeki patentli şerit kılavuzu her zaman yüksek verimlilik ve yüksek şerit kalitesi ile merkezi şerit kılavuzlamayı garanti eder. Tülbent genişliği tekrarlanabilir bir şekilde kılavuz elemanlarının basitçe döndürülmesi ile ayarlanır. 3 üzeri 4 çekim sisteminin geometrisi silindir mesafesinin daha yakın ayarlanmasına ve dolayısıyla kısa elyaf uzunluklarıyla iyi bir şekilde çalışılmasına olanak verir. Ana çekim bölgesindeki ilave elyaf kılavuzları kenar liflerinin yanal kaymasını önler. Bunun sonucu iplikte daha az hata meydana gelir.

Yenilikçi baskı silindiri mühendisliği

Büyük üst baskı silindirleri, tülbent sarması olmaksızın kesintisiz üretimin yanı sıra uzun kullanım ömrünü garanti eder. Üst baskı silindirlerinin büyük olması, dönme hızını azaltır ve dolayısıyla üst silindir manşonlarının sıcaklıklarını düşük tutar. Bu, yüksek üretim hızları için temel şarttır. Üst silindir baskısı değişken olarak ayarlanabilir. Üst baskı silindir rulmanları hayat boyu yağlamalıdır.

Kolay işletim

Çekim sisteminde şerit sarması görülmesi halinde, makina duruşu sırasında gerçekleşen hızlı üst baskı silindiri serbestletmesi, sert tülbent formasyonunun oluşmasını önler. Sarmaların hızla temizlenmesi, manşon kalitesini ve dolayısıyla cer makinasının çalışma davranışını garanti eder. Şeridin koyler kısmındaki tülbent hunisine yönelimi çok kolaydır. Çekim sistemi motorları, basınçlı hava ile otomatik olarak hızlı ve güvenilir bir şekilde kılavuzlanarak ince bir uç oluşturur. Çekim sistemi ekartman mesafelerinin mastarsız olarak merkezi ayarı hızlı parti değişimine olanak verir.

Şeridin Kovaya Yerleştirilmesindeki Yenilikler

Hassas, sabit şerit yerleştirme kalitesi ve sorunsuz sonraki işlemler

CLEANcoil ve CLEANcoil-PES koyler

CLEANcoil tüm hammaddeler için standart bir koyler olması sebebiyle maksimum esneklik sağlar. Spiral koyler borusu, en yüksek çıkış hızlarında bile, çekim hatası olmaksızın şerit istiflenmesini garanti eder. Koylerin bal peteği yapısındaki alt kısmı güvenilir bir şekilde avivaj maddesi birikimini önler.

%100 polyester materyali için yeni bir kaplama ile geliştirilen, CLEANcoil-PES şerit istiflemede eşsiz avantajlar sunmaktadır. Kritik PES lifleri ile çalışılırken bile temizleme sıklıkları en az %100 uzatılır. Bu aynı zamanda daha sabit şerit ve iplik kalitesi sağlar.

CLEANtube – çepel birikimsiz şerit yerleştirme

Pamuk veya sentetik-pamuk karışım elyaflarıyla çalışılırken, kovanın dolumu sırasında koyler borusunda telef parçacıkları ve kısa elyaf birikimi gerçekleşebilmektedir.  Kova istenilen dolum miktarına ulaştığında, cer makinası durur ve piyasada “Mouse” olarak isimlendirilen istenmeyen materyal(telef) kovaya istiflenen şerit tabakasının üstünde kalır. Opsiyonel bir ekipman olan CLEANtube, akıllı bir koyler kontrol sistemi olup şerit borusunda telef ve kısa elyaf birikimini önler. CLEANtube, „mouse“’un elle çıkarılmasına göre makina başına yılda 300 saat işçilik ve bunun yanı sıra %0.6 telef tasarrufu sağlar. CLEANtube yılda makina başına 200 000 hatalı noktayı önler ve dolayısıyla sonraki işlem kademelerinin verimliliği ve iplik kalitesi yüksek olur.

İlk şeritlerin hatasız istiflenmesi için eşsiz koyler sensörü

Üretilen ilk şerit tabakası koyler plakası ile temas ettiğinde RSB-D 50’deki hassas bir fotosel bunu algılar ve makinayı derhal yavaş moddan ekrandan ayarlanan üretim hızına geçirir. Bu, çok düşük tablalı kovalarda bile kontrollü şerit yerleştirmeyi garanti eder ve sürekli aynı şerit ve iplik kalitesine olanak verir. İlk metreden itibaren hassas şerit istifleme, şeritlerin sonraki işlemler için kovadan çekilmeleri sırasında karışmayı ve kopuşu önler. Dolayısıyla kovalar tamamen boşalıncaya kadar retim kesintisiz olarak devam etmektedir. Söz konusu özellik, makina randımanını en yüksek seviyede tutar, teknisyen müdehalesini azaltır ve şerit telefinin meydana gelmesini önler.

Aykırı değerler olmaksızın kalite

İplikhanede çok az sayıda kovanın problemli olduğu durumlarda bile, yeni şerit sensörü önemli avantajlar sağlamaktadır. Bir yıl içinde doldurulan kova sayısının %1`inin etkilendiği düşünülürse, bu, her bir cer makinası için 4 000 kova demektir. Şerit sensörü sayesinde, zor koşullara rağmen, tüm kovalarda hatasız ilk şerit sarımı garantilenmektedir. Bu da kalitede sapma olmaksızın mükemmel kaliteye doğru önemli bir adımdır. Bu yenilik halen patent aşamasındadır.

Güvenilir şerit ayırma

Suni ve sentetik elyafta olduğu gibi, yüksek lif – lif aşındırması olan elyaf işlenirken, sorunsuz kova değişimi için aktif şerit separatörü gereklidir. Bunu gerçekleştirmek için, çekim sistemi ve çekim silindirleri arasında oluşturulan ince bir yer, koylerin altına taşınır ve kova değişiminde koparılır.

Etkin Teknisyen Kılavuzu

Operatör dostluğunda yeni bir boyut

Sezgisel işletim için dokunmatik ekran

SB-D 50 ve RSB-D 50 en yeni jenerasyon kontrol ekipmanlarının yanı sıra yüksek çözünürlüklü renkli dokunmatik bir ekran kullanılmaktadır. Kontrol ekranı, operatörü kullanım esnasında kolay ve etkin olarak yönlendirmektedir.

Hızlı parti değişimi için modern arabirimler

USB arabirimi yardımı ile, veriler hızla ve kolayca diğer makinalara akratılabilir. Standart bir özellik olarak, kullanıcıya opsiyonel olarak sunulan Rieter SPIDERweb veri toplama sistemine bağlantı mümkündür.

LED ışıkları teknisyene yardımcı olur

Sorun olması durumunda kısa sürede makinaya erişilmek istendiğinde, belirgin işaretler teknisyen için son derece önemlidir. Bu nedenle, görülebilir LED ışıkları sürekli olarak cer makinasının durumunu gösterir. Bu ışıklar teknisyenin işini son derece kolaylaştırır.

Çok yönlü bilgi

Ekran, üretim verileri ve şerit kalitesinin yanısıra yararlı ekstra bilgiler de verir: Örneğin makina ayarları ile ilgili olarak komple dokümantasyon veya sebepleri ve süreleri ile birlikte makina duruşları hakkında detaylı bilgi için kayıt tutar. Bunlar bir kaç personelin çalıştığı gece vardiyalarında problem analizi için son derece yararlı bilgilerdir.

Makina Ekranında Know-how

Entegre know-how sayesinde üretim kalitesi

Personelin durumu

Sık personel değişimi veya uzman eksikliği, iplik işletmeleri için gittikçe büyüyen bir problemdir. Bu nedenle, Rieter doğrudan makina ekranından ulaşılabilen yardımcı ölçümlerle müşterilerine gerekli desteği sunar.

Makinaya entegre SLIVERprofessional uzman sistem

SLIVERprofessional uzman sistemi ilk kez makina ekranına entegre edilmiştir ve teknolojik olarak çok değerli desteği kullanıcısına sağlamaktadır. Bu eşsiz yazılım, hammadde verileri girildikten sonra tüm makina için bir ayar tavsiyesi sunar. Bu, makinaya bir veri kaydı olarak aktarılabilir. Buna ilave olarak, SLIVERprofessional periyodik veya çekim dalgaları gibi spektogram hatalarının analizinde de yardımcı olur. Bu, hatanın hızlı bir şekilde düzeltilmesini ve makinanın daha fazla üretimde kalmasını sağlar.

Ekrandan yapılan ayarlar

Aşağıdaki ayarlar ekrandan kolayca yapılabilir ve parti değişimi için gerekli zaman önemli ölçüde kısaltılır.


• Koyler hızı (USP)
• Emiş yoğunluğu (USP)
• Toplam çekim
• Çıkış hızı

Makina ekranında işletim el kitabı

Basılı formdaki el kitabına çoğu zaman erişilemez. Bu nedenle, SB-D 50 ve RSB-D 50 işletim el kitabının gerekli bölümleri cer makinasının ekranında mevcuttur. Bu formdaki doküman yeni olanaklar yaratır ve zamandan tasarruf sağlar.

Çok İyi Tasarlanmış Servis ve Bakım Konsepti

Düşük maliyetle makinanın daha fazla üretimde olması

Uzun kullanım ömrü

Makina içerisindeki yüksek basınç ısıyı dışarı çıkmak için zorlar. Bu, elektroniklerin ve mekanik komponentlerin daha uzun süreli kullanımını sağlar. Tüm gerekli elyaf kılavuzlama parçaları dirençli bir kaplamaya sahiptir ve böylece uzun kullanım ömrü garanti edilmektedir.

Kendinden ayarlı AUTOset otomatik regüle sistemi

Parti değişimlerindeki regüle ayarlamalarında, en önemli parametre regüle etki noktası ayarıdır. Kendinden otomatik ayarlamalı AUTOset, regüle etki noktasını otomatik olarak belirler ve böylece çok değerli zamandan tasarruf sağlar. Dolayısıyla AUTOset deneyimsiz personelle bile doğru ayarı garanti eder ve Rieter cer makinalarının yüksek kalite seviyesini güvence altına alır.

Uygun yağlama

SB-D 50 ve RSB-D 50 makinalarında yağlama için iki seçenek söz konusudur. Makina standart bir özellik olarak merkezi yağlama şeridi ile donatılmıştır. Kolayca erişilebilir söz konusu yağlama şeridi, makinada hiç bir yağlama noktasının unutulmamasını garanti eder. Opsiyonel olarak, maksimum bakım kolaylığı sağlayan merkezi yağlamalı versiyonda mevcuttur.

Hızlı gerdirme aparatı

Kayışlar için hızlı gerdirme tertibatları, bakım personelinden bağımsız olarak, doğru kayış gerdirme kuvvetini garanti eder. Bu, hızlı kayış değişiminin yanı sıra kayışların ve rulmanların kullanım ömrünü arttırır.

CD’de eğitim videoları

Rieter cer makinası müşterilerini, sevkiyat esnasında gönderilen bir CD içerisinde bulunan video yardımlı elektronik talimatnamelerle desteklemektedir. Videolar makinanın doğru bakım ve ayarlanmasını kapsamlı bir şekilde açıklar ve işçilerin eğitimi amacıyla kullanılır. Eğitimli personel servis maliyetlerini düşük tutar. Verimlilik ve şerit kalitesi sürekli yüksek düzeyde tutulur.

Minimum Yer Gereksinimi

Her türlü işletme koşullarına uygun makina yerleşimi

Şerit besleme versiyonları

6 – 8 şeridin dublajı için cer beslemesi tahrikli cağlık ya da sabit bir cağlık ile gerçekleştirilir. Cağlık kısmı kullanılacak kova boyutlarına göre, 1 520 mm yüksekliğe kadar ayarlanabilir.

Yer ihtiyacı

İplikhanenin sınırlı yer koşullarına uyum sağlamak için, aşağıdaki varyasyonlar mevcuttur:

 • Yetersiz alana sahip işletmelerde, kısa makina boyları için kısaltılmış reserve kova besleme sehpası
 • Dar makina genişlikleri için komşu cer makinaları ile ortak kullanımlı kompakt yerleşim

Zemin üstü veya zemine gömülü makina montajı

SB-D 50 ve RSB-D 50 önceki jenerasyonlarında olduğu gibi, esnek yerleşim imkanı sunan zemin  üstü makina montajına olanak verir. Yeni bir opsiyon ise zemine gömülü makina montajdır.

Ürün Yelpazesi

Bireysel ihtiyaçlarınız için doğru cer makinası

Kurulu 40 000 ‘den fazla RSB/SB cer makinası ile Rieter dünya çapında lider cer makinası üreticisidir. Cer makinası yeniliklerimiz müşterilerimiz için rekabet avantajları sağlar. Rieter, geniş ürün yelpazesi ile, kalite, verimlilik, işletim kolaylığı ve yer gereksinimi bakımından, her türlü ihtiyaca en doğru cer makinasını önerir. Rieter, üretmekte olduğu tüm regüleli cer makinalarında son derece dinamik RSB regüle tekniğini kullanmaktadır. Bu, iplikte ve son üründe en yüksek kalite standartlarını ve bunun yanı sıra üretimin sonraki aşamalarında üstün çalışma davranışlarını garanti eder.