SB-D 26 – Rieter Çift Kafalı Regülesiz Cer Makinası

Regülesiz Çift Kafalı Cer Makinesi SB-D 26

Çift kafalı regülesiz cer makinası SB-D 26, bir önceki modelle karşılaştırıldığında ham maddeye bağlı olarak %33’e varan oranda daha fazla şerit üretir. Bunu gelişmiş elyaf kılavuzlama sayesinde başarır. ECOrized tahrik konsepti %25 oranında daha az kayış gerektirir ve enerji maliyetlerinden tasarruf sağlar.

Çekim sistemindeki sürekli emiş ve üst silindirlerdeki kaldırılabilen (hareketli) temizleme kenarları, iplikte en iyi Classimat değerlerini garanti eder. Sadece 2,98 m genişliğiyle sınıfının en kompakt makinasıdır. Bu nedenle, alanın sınırlı olduğu yerlerde idealdir.

Ekonomi

Çift kafalı regülesiz cer makinası SB-D 26 son derece randımanlı bir makinadır. Bir önceki modelle karşılaştırıldığında %33’e varan oranda daha fazla şerit üretir ve yalnızca 2,98 m genişlikle sınıfının en kompakt cer makinasıdır. ECOrized tahrik konsepti %25 oranında daha az kayış gerektirir ve enerji maliyetlerinden tasarruf sağlar.

Kalite

Çekim sistemindeki sürekli emiş ve üst silindirlerdeki kaldırılabilen (hareketli) temizleme kenarları, iplikte en iyi Classimat değerlerini garanti eder. CLEANtube tertibatına sahip şerit kanalı, pamuk işleme sırasında şeritlerin temiz bir şekilde kovaya yerleştirilmesini sağlar. Bu, iyi iplik kalitesini garanti eder (isteğe bağlı).

Sensör, ilk santimetreden itibaren hassas bir şekilde şerit yerleştirmeyi garanti eder. Dolayısıyla, sonraki işlemlerde kovalar tamamen boşalıncaya kadar kesintisiz olarak çalışır (isteğe bağlı).

Esneklik

Koyler hızı, kova tablası hızı, emiş yoğunluğu ve çıkış hızı dokunmatik ekrandan kolayca ayarlanabilir. Bu, elektronik regüleli tahrikler sayesinde sağlanır.

Makinanın kompakt boyutları, alanın kısıtlı olduğu uygulamalar için idealdir. Silindir mesafelerinin merkezi ayarı ve SLIVERprofessional uzman sistemi, parti değişim sürelerini kısaltır.

Yüksek Verimlilik

Sabit kaliteyle yüksek çıkış hızı

Yüksek üretim hızları

SB-D 26, 1200 m/dk’ya kadar çıkış hızlarında şerit üretir. Elyafa bağlı olarak, ortalama hızı önceki modellere göre %33 daha yüksektir. Ve değişmeyen yüksek şerit kalitesi süreklidir.

Bu teknik çözümler yüksek çıkış hızına katkı sağlar:
• Gelişmiş şerit ve elyaf kılavuzlama
• Büyük üst silindirlere ve kalkan temizleme kenarlarına (dudaklarına) sahip çekim sistemi
• Hassas tülbent birleştirme
• CLEANcoil koyleri sayesinde hassas şerit yerleştirme

Yüksek randıman

Cer makinası yüksek üretim randımanına sahiptir. Bakım ve temizlik gereksinimleri azdır. Parti değişimleri, SLIVERprofessional uzman sistemi yardımıyla hızlı bir şekilde uygulanır. Büyük üst silindirler(baskı silindirleri) ve kalkan temizleme kenarları sık duruşların ve silindire şerit sarmasının önlenmesine yardımcı olur. Güvenli döner kova değiştirici kısa değişim sürelerini garanti eder.

Minimum Yer İhtiyacı

Her alan için makina yerleşimi

En iyi yerleşim

Genişliği üç metreden az olan makinalarda, SB-D 26 kendi sınıfının en kompakt olanıdır. Makina hem iplikhane zemini üzerine hem de zemine gömülü olarak monte edilebilir. İkinci çeşitte, boş kova magazinine aktarım yüksekliği daha düşüktür. Bu, operatöre daha fazla rahatlık sağlar. Dolu kovalar doğrudan iplikhane zeminine itilir. Böylece, makinanın uzunluğu da azalır.

Optimum alan kullanımı

İplikhanedeki mevcut yer durumuna uygun optimum yerleşim için 2, 3 ve 4 sıralı aktif olarak tahriklenen motorlu cağlık versiyonları mevcuttur. Şerit besleme için sehpa yüksekliği ayarlanabilir. Kovalara göre bu yükseklik göreceli olarak 1520 mm’ye kadar olabilir.

 

Çapı 1200 mm’ye kadar olan büyük kovalar için Rieter iki cağlık çeşidi sunar:
• Optimum erişilebilirlik için 2 sıralı cağlık
• Sınırlı alanlar için 3 sıralı cağlık. Bu şerit besleme uzunluğunu azaltır ve Rieter tarafından özel olarak sunulur.

Regülesiz RSB-D 26 çift kafalı cer makinası ile RSB-D 26’nın kombinasyonu, piyasadaki en kompakt cer makinası hattıdır. Özellikle sınırlı alanlarda, bu makina kombinasyonu bir iplikhane için ilk tercihtir.

Yüksek Randıman

Büyük kova formatları ve otomatik kova değiştirici

Çapı 1000 mm’ye kadar olan kovalar için otomatik kova değiştirici

Döner kova değiştirici her iki kafada da kovaların aynı anda değiştirilmesini mümkün kılar. Bu, operatörün müdahale etmesine gerek kalmadan uzun çalışma süreleriyle sonuçlanır. Sürekli yüksek üretim hızları garanti edilir. Özellikle az sayıda personelin bulunduğu iplik işletmelerinde, kayıpların %10`dan fazlası randıman artışı sayesinde önlenebilir. Örneğin, taraklanmış pamukla, cer makinasının verimliliği standart çift kafalı cer makinalarıyla karşılaştırıldığında günde 7 tona kadar arttırılır. Otomatik kova değiştiricinin kullanımı, bir operatörün gözetimine 1,5 kat daha fazla cer makinası tahsis edilmesini mümkün kılar.

Büyük kova formatı nedeniyle daha az taşıma ve şerit eklemeleri

SB-D 26, 1000 mm’ye kadar çapı olan büyük çıkış kovalarını da doldurur. Sonuç olarak, küçük kova formatlarıyla karşılaştırıldığında her cer makinası için yıllık 400000 kovaya kadar taşıma ve şerit eklemesinden tasarruf edilebilmektedir. Bu operatörün iş yükü önemli ölçüde azalır. Örneğin, büyük kova formatlarının kullanılması bobin makinasındaki kesme sayısını da azaltır.

1000 mm kova değiştiricinin fonksiyon sırası

İki kova doldurulurken boş kova magazininde iki boş kova bulunabilir (Şekil 1). Kovalar dolduktan sonra, makina durur ve 180 derecelik dönüşle boş kovalar dolu kovaların yerini alır (Şekil 2, 3 ve 4). Bundan sonra makina otomatik olarak tekrar çalışmaya başlar. Diğer bir olanak, operatör kova değiştirici kollarını açmak için ayak pedalını kullanır, boş kovaları dolu kovalarla değiştirir.

600 mm kovalar için pratik boş kova besleme

Çapı 600 mm’ye kadar olan kovalar kanıtlanmış silindirli konveyör kullanılarak beslenebilir. Silindirler birinci ve ikinci rezerve kova alanına yöneltilerek güvenli kova değişimi garantilenir.

Özel Elyaf ve Şerit Kılavuzlama Sayesinde Kalite

Modern çekim sistemi teknolojisi

Optimum elyaf kılavuzlama

Çekim sisteminin önündeki klasik şerit kılavuzları, hatalı ayarlama riskine neden olmaktadır. Bunun en sık karşılaşılan sonucu, şeritlerin merkezleri farklı olacak şekilde kılavuzlanması ve bunun iplikte sorun oluşturan kusurlara yol açmasıdır. Rieter’in patentli şerit kılavuzu şeritlerin merkezi kılavuzlanmalarını her zaman garanti eder ve tutarlı bir şerit kalitesini garanti eder.

 

Tülbent genişliği tekrarlanabilir bir şekilde kılavuz elemanlarının basitçe döndürülmesiyle ayarlanır. 3 üzeri 4 çekim sisteminin geometrisi tambur mesafesinin daha dar ayarlanmasını sağlar. Bu, kısa elyaf uzunluklarının bile iyi işlenebileceği anlamına gelir. Ana çekim bölgesindeki diğer elyaf kılavuzları, kenardaki elyafın yana doğru kaymasını engeller. Bunun sonucu iplikte daha az rahatsız edici hata meydana gelir.

Yenilikçi üst silindir (baskı silindiri) teknolojisi

Büyük üst silindirler vatka sarması olmaksızın kesintisiz işletimi ve bunun yanı sıra uzun kullanım ömrünü garanti eder. Üst silindirlerin büyük olması, dönme hızını, bu nedenle de üst silindir manşonlarının sıcaklıklarını düşük tutar. Yüksek kaliteyle birleşmiş yüksek çıkış hızının temeli budur. Üst silindirler üzerindeki yük değişken bir şekilde ayarlanabilir. Üst silindir yatakları hayat boyu yağlamalıdır .

Kalite güvence altında

Eğer çekim sisteminde şerit sarması oluşursa, makinanın duruşu sırasında hızlı serbestletme, ezilmiş şerit vatkasının oluşmasını önler. Vatkalar kolayca ve hızlı bir şekilde çıkarılabilir. Bu, manşonların kalitesini ve dolayısıyla şeridin kalitesini garanti eder. Şeridin tülbent hunisine yerleştirilmesi çok kolaydır. Çekim sisteminin motorları, basınçlı havayla hızlı ve güvenli bir şekilde otomatik olarak kılavuzlanan daha ince bir şerit ucu oluşturur. Çekim sistemi mesafelerinin mastarsız olarak merkezi ayarı hızlı parti değişimine olanak verir.

Sonraki İşlem Kademeleri için Sabit İplik Kalitesi

Etkin emiş

Yüksek şerit kalitesi

Çekim sisteminde toz birikmesi önlenebilir. SB-D 26’nın temizleme kenarlarında (dudaklarında) biriken pislik, kenarların fasılalı olarak kaldırılması sayesinde doğrudan emiş sistemine iletilir. Bu nedenle şerit hunisi tıkanmaları önemli ölçüde azalmıştır. Bu iplik temizliğini artırır. Sık rastlanan hatalar ve Classimat hataları azalır. Ek olarak, iplik temizlik kesmelerinin sayısı da önemli ölçüde azalır.

Temizlemesi daha kolay

Çekim sistemindeki temizlik işleri ve şerit sarması makinanın istem dışı durmasına sebep olur. Patentli ve en iyi şekilde yerleştirilmiş temizleme kenarları çekim sisteminin üst silindirlerinde birikim oluşumunu azaltır. Bu temizlemeyi kolaylaştırır. Ballık içeren pamuk gibi, zorlu hammaddeler bile, temizleme kenarları sayesinde kolaylıkla işlenebilir. Bu, makinanın verimliliğini arttırır.

Temizlik şerit beslemede başlar

SB-D 26’da çekim sisteminden önce ilave bir emiş noktası vardır. Bu, şeritlerin tozdan arındırılmasını iyileştirir ve işletme personeli için temizlemeyi kolaylaştırır. Temiz şeritlerin iplik makinalarının çalışmasına, özellikle de open end veya hava jetli iplik makinalarında eğirme sırasında olumlu bir etkisi vardır.

Parametrelerin kolayca değiştirilmesi

Sadece Rieter regüleli cer makinasında operatör, emiş yoğunluğu ayarını hızlı ve uygun bir şekilde dokunmatik ekrandan yapar. Ayarı tekrarlamak kolaydır. Bu, sadece malzemenin değişimini kolaylaştırmaz aynı zamanda, aynı partinin üretiminde farklı cerlerden şeritler beslenirken kalite sapmalarını da ortadan kaldırır.

Otomatik filtre temizleme

Filtre eleği sıyırıcı kullanılarak temiz tutulur. Emiş kutusundaki diferansiyel basınç ölçümü otomatik temizleme periyodunu kontrol eder. Bu nedenle vakum mutlak olarak sabit kalır. Şerit ve iplik kalitesi sürekli olarak yüksektir. Bu, sonraki işlem kademelerinde ipliğin iyi çalışma davranışını garanti eder.

Temiz, Sabit Şerit Yerleştirme Kalitesi ve Sorunsuz Sonraki İşlemler

Şeridin kovaya yerleştirilmesindeki yenilikler

Birikimlerin önlenmesi

CLEANcoil tüm elyaf malzemeleri için standart bir koylerdir ve bu nedenle maksimum esneklik sağlar. Spiral koyler borusu, en yüksek çıkış hızlarında bile, çekim hatasız şerit yerleştirmeyi garanti eder. Koylerin bal peteği yapısındaki alt kısmı güvenilir bir şekilde parçacıkların birikimini önler.

 

Patentli yeni CLEANcoil-PES koylerinde yeni tip bir kaplama vardır. İşlenmesi zor polyester elyafla çalışıldığında bile sonraki temizlik döngüsüne kadar geçen üretim süresi iki katının da üzerine çıkarılabilir. Böylece, şeridin yüksek kalitesi garanti edilir.

Telef birikimi olmadan şerit yerleştirme

Pamuk veya sentetik elyafla pamuk karışımı işlenirken kovanın dolumu sırasında koyler borusunda (“Mouse” olarak da bilinir) çepel parçacıkları ve kısa elyaf birikmektedir. Kova dolum miktarına ulaşıldığında cer makinası durur. “Mouse” en üst şerit katmanına ulaşır. Koyler tahriki için isteğe bağlı bir kontrol olan CLEANtube şerit borusunda çepel ve kısa elyafın birikmesini engeller. CLEANtube, “mouse”un elle çıkarılmasına göre makina başına yılda 300 saat işçilik ve bunun yanı sıra %0,6 telef tasarrufu sağlar. CLEANtube, her yıl için ve her cer makinası kafası için şeritte 200000 hatayı da önler. Bu nedenle, hem sonraki işlem kademelerinin randımanı ve hem de iplik kalitesi yüksek kalır.

En iyi şerit yerleştirme

Dönüş yönünün parametreleri ve şerit yerleştirme sırasında kova hızı işletim biriminde kolayca değiştirilebilir. Bu, sonraki işlemler için kovaya şerit yerleştirmeyi en iyi şekilde ayarlamak için başka bir fırsat sağlar.

Hatasız ilk şerit katmanları

Fotosel, kontrollü şerit yerleştirmeyi sağlar. İlk şerit katmanı koylere geldiğinde bunu algılar. Ancak bundan sonra düşük üretim hızından tam üretim hızına geçer. Bu, çok düşük tablalı kovalarda bile tutarlı şerit ve iplik kalitesini garanti eder.

İlk metrelerden itibaren hassas şerit yerleştirme, şeritlerin sonraki işlemler için kovadan alınmaları sırasında karışmayı ve kopuşu önler. Bu nedenle, kovalar tamamen boşalıncaya kadar kesintisiz olarak çalışmaktadır. Söz konusu bu özellik, makina randımanını en yüksek seviyede tutar, teknisyen müdahalesini azaltır ve şerit telefinin meydana gelmesini önler.

Bir yıl içinde doldurulan kova sayısının %1’inin etkilendiği düşünülürse, bu, her bir cer makinası için 2000 kova demektir (çapı 1000 mm olan kovalar). Şerit sensörü sayesinde, zor koşullara rağmen, tüm kovalarda hatasız ilk şerit katmanları garantilenmektedir. Bu da kalitede sapma olmaksızın mükemmel kaliteye doğru önemli bir adımdır. Bu Rieter yeniliği halen patent aşamasındadır.

Güvenli şerit kesme

Suni ve sentetik elyafta olduğu gibi, yüksek elyaf sürtünmesi olan malzemeyle çalışılırken, sorunsuz kova değişimi için etkin şerit koparması gerekir. Çekim sistemi ve çıkış silindiri arasında oluşturulan ince yer koylerin altına taşınır ve kova değişimi sırasında kopar. Makinaya standart olarak etkin şerit kesici takılmıştır.

Makinanın Uzun Süre Üretimde Olması Maliyetleri Düşürür

Son derece gelişmiş hizmet ve bakım konsepti

Uzun kullanım ömrü

Makinanın içindeki aşırı basınç ısıyı dışarıya çıkması için zorlar. Bu, elektroniklerin ve mekanik komponentlerin daha uzun kullanımına yol açar. Tüm gerekli elyaf kılavuzlama parçaları dirençli bir Rieter kaplamasına sahiptir. Bu da uzun kullanım ömrünü garanti eder.

Ergonomik çalışma

SB-D 26’nın sağındaki ve solundaki geniş çalışma platformları makinanın bakımı ve çalışmasını uygun ve güvenli bir hale getirmektedir. Geniş açılan kapaklar, makina komponentlerinin tümüne hızlı, ergonomik erişim sağlar.

Uygun yağlama

Makinaya standart olarak merkezi yağlama şeridi takılmıştır. Kolay erişilebilir yağlama şeridi hiç bir yağlama noktasının unutulmamasını garanti eder.

Az bakım gerektiren germe düzeneği

Kayışlar için hızlı germe düzeneği, bakımı kimin yaptığının önemi olmaksızın doğru kayış gerilimini garanti eder. Bu, kayışların ve yatakların uzun kullanım ömrünü garanti eder.

Enerji izlemeyle koruyucu bakım

Standart ekipmanda, makinanın dokunmatik ekranındaki enerji tüketimi ekranı bulunur. Etkin güç [kW] ve etkin enerji [kWh] hem grafiksel ve hem de vardiya analiziyle görüntülenir. Bu veri ekranı, koruyucu bakım da sağlayan yararlı bir araçtır.

Düşük Enerji Tüketimi

Yeni tahrik kavramı

Enerji tasarruflu tahrik kavramı

SB-D 26 cer makinasına, eski modellerle karşılaştırıldığında %25 daha az kayış ve tahrik elemanı gerekir. Koylerlerin bireysel tahriklenmesi kayışla tahriklemenin yerini almış olup kullanım ömrünü artırmıştır. Kova tablalarının yeni ayrı tahriki, şeridin kovaya yerleştirilmesi sırasında uyumu ve kaliteyi birleştirir. Düşük sürtünme düşük enerji tüketiminin temelini oluşturur. Frekans kontrollü tahrik nedeniyle ek enerji maliyetlerinden tasarruf yapılabilir.

Enerji maliyetlerinin düşürülmesi

Cer makinasında standart olarak entegre enerji izleyici ile donatılmıştır. Bu da koruyucu bakım çalışmalarını destekler ve makina arıza riskini azaltır. Yeni tahrik sistemi çözümüyle makina başına yılda 1500 euro’ya kadar tasarruf edilebilmektedir. Bu da makinanın kullanım ömrü boyunca yatırımın son derece cazip bir şekilde geri dönüşünü sağlar.

Ürün Yelpazesi

Bireysel ihtiyaçlarınız için doğru cer makinası

Rieter, şerit kalitesi, üretkenlik, operatör rahatlığı ve alan gereksinimleri ile ilgili her gereksinim için doğru çekme çerçevesini sunmaktadır. Bu, Rieter müşterilerine rekabet avantajı sağlar.

 

Rieter’ın tüm regüleli cer makinaları yüksek dinamik RSB regüle tekniğini kullanır. Sonuç olarak cer makinaları yüksek kalitede şerit üretir. Bu şeritlerden eğrilen iplikler, sonraki üretim aşamalarında mükemmel çalışma özelliklerine sahiptir.


PDF Broşür İndir


SB-D 26 Çift Kafalı Cer Makinası