UNIclean B 12

Ön Temizleyici UNIclean B 12

Etkin ve Güvenilir Ön Temizleme

1 400 kg/saat’e kadar üretime uygundur. Temizleme elyafı kıstırmadan gerçekleştirilir, bu nedenle de, elyaf, zedelenmeden, etkin bir şekilde temizlenir. VARIOSet döküntü hacmının ve döküntü kompozisyonunun optimum bir şekilde bir düğmeye basarak ayarlanmasına olanak verir. Bu yüksek seviyede hammadde kullanımını sağlar.

Ekonomi

  • UNIclean 1 400 kg/saat’e varan tarak şeridi üretimine uygun olarak tasarlanmıştır.
  • Klasik ünitelerle karşılaştırıldığında, elyaf, %2 oranında daha etkin temizlenir.
  • Ara ekstraksiyon nedeniyle telef transportu için gerekli enerji tüketimi düşüktür.

Kalite

  • Elyafı kıstırmadan ve ayarlanabilir ızgara çubukları ile elyafı koruyarak temizleme.
  • Geniş toz alma yüzeyi en yüksek üretim performansında bile yoğun toz almayı garanti eder.
  • Telef kompozisyonunun kalite değeri, görsel telef kontrolleri ile, hızlı bir şekilde incelenebilir.

Esneklik

  • Eğer balya açıcısı farklı harmanları çalışıyorsa, materyale özgün çalışma noktası otomatik olarak UNIclean B 12 tarafından seçilir.
  • VARIOset yardımıyla çalışma sırasında makina ayarları kolayca yapılabilir.
  • UNIcontrol harman hallaç sistemlerine bağlanabilir.

Etkin ve Güvenilir Ön Temizleme

B 12 UNIclean, ön temizleyici, başlangıç temizleme kademesinde kullanılan etkin bir temizleme ve toz çıkarma makinasıdır. Bu makina 1 400 kg/saat’e kadar üretime uygundur. Temizleme işlemi elyaf kıstırılmadan gerçekleştirilir, bu nedenle de, elyaf, zedelenmeden ve aynı zamanda etkin bir şekilde temizlenir. VARIOset döküntü hacminin ve döküntü kompozisyonunun optimum bir şekilde bir düğmeye basılarak ayarlanmasına olanak verir. Bu, yüksek seviyede hammadde kullanımını sağlar.

Eşsiz çalışma prensibi

Materyal B 12 UNIclean‘e beslenir, beslenen materyal özel pimler ile alınır ve temizleme ızgaralarının üzerinden mekanik olarak beş kez geçirilir. İşlem sırasında hammadde, toz, elyaf parçacıkları ve ince çepel parçacıklarının mekanik olarak temizlendiği entegre toz ayırma filtresinden geçirilir.

Yeni geliştirilmiş ızgara çubukları, materyal akışını optimize eder ve artan toz alma alanı yüksek üretim hızlarında bile etkin temizleme etkisini garanti eder. Temizleme işlemi hava akımlarından etkilenmez ve dolayısı ile işlem kontrollü ve etkin bir şekilde gerçekleştirilir. Bu nedenle sadece yaklaşık 0.5 m3/s toz yüklü havanın uzaklaştırılması gerekir. Uzaklaştırılan yabancı maddeler telef bölmesine düşer ve bir havalandırma silindiri ile telef uzaklaştırma sistemine aktarılır. Emerek uzaklaştırma belirli aralıklarla gerçekleştirilir ve böylece enerji tüketiminin azaltılmasına katkıda bulunur.

B 12 UNIclean’nin az yer işgal etmesi nedeniyle diğer imalatçıların üretim hatlarına entegre edilmesi çok kolaydır. Böylece mevcut donanımların temizleme performansları iyileştirilebilir.

Optimum temizleme

Yüksek temizleme performansı ve daha az iyi elyaf kayıpları görsel telef kontrolü ile hızlı bir şekilde incelenebilir. Telef çıkarmanın kalitesi makina çalışırken de tespit edilebilir.

Eşsiz çoklu harman çalışma

Eğer UNIfloc farklı harmanları çalışıyorsa, UNIclean‘de materyal‘e özgün çalışma noktası otomatik olarak seçilir.


PDF Broşür İndir


VARIOline UNICLEAN B 12