UNIcontrol

UNIcontrol

Riter Harman Hallaç ve Taraklama için Modern Kontrol Sistemi

Modern kontrol sistemi, UNIcontrol, çalışmayı basitleştirir, kurulumla ilgili genel bir görünüş sunar ve tüm harman hallaç makinalarının otomatik kontrolünü sağlar. Modern makina kontrol sistemli Rieter harman hallaç makinaları optimal olarak UNIcontrol harman hallaç kontrol sistemine entegre edilir.

Ekonomi

  • UNIcontrol’ün müşterinin işletmesindeki kurulu makinalara isteğe uygun olarak ayarlanması yatırım maliyetlerinin düşük olmasını sağlar.
  • Basit yazılım modifikasyonu ile harman hallaç ve tarak bölümünün uzatılması sağlanır.
  • Akıllı besleme fonksiyonu materyal akışını kontrol ve optimize eder. Bu, enerji tüketimini azaltır.

Kalite

  • Akıllı besleme tarak besleme silolarının sabit bir şekilde dolmasına sağlar ve böylece kaliteli eğirme işlemi için esas olan üniform ve homojen vatka tabakalarının alınmasını garanti eder.
  • Proses parametrelerinin depolanması ve operatör verilerinin doküman formunda saklanması ile yüksek çalışma güvenliği sağlanır.
  • Grafik istatistik ve olayların dokümante (olay içeriği) edilmesi ile proses optimizasyonu sağlanır.

Esneklik

  • UNIcontrol üzerinden tarak bölümünün daha sonra uzatılması kolayca yapılabilir. Buna ilave olarak, müşteri işletmesine özgün bir şekilde makinaları numaralandırabilir.
  • Telef transportunun kolay ve lokal olarak yapılandırılması mümkündür.
  • Proses modifikasyonları, proses versiyonlarının kontrolü veya USB bellek üzerinde depolanması nedeniyle en kısa sürede güvenli bir şekilde uygulanır.
  • Ekstra bir seçenek olarak, makina uzaktan kontrolü (Rieter Uzaktan Kontrol Paneli) ve ikinci bir işletim istasyonu mevcuttur.

PDF Broşür İndir


VARIOline UNIcontrol