UNIFloc A 12

Otomatik Balya Açıcı UNIFloc A 12

Yenilikçi Balya Yolma Teknolojisi, Harman Hallaç Dairesinde Yüksek Verimliliği Garanti Eder

UNIfloc A 12, 2 000 kg/saate kadar hat üretimiyle son derece ekonomiktir. Makina dizaynı sağlam bir monokok tasarıma, tork kontrollü direkt tahriğe ve yolucu ünitenin benzersiz profilleme kuvveti ölçümüne dayanmaktadır. Elyaf tutamları, patentli bir yolucu silindir sistemi ile eşit olarak alınır, mikro tutamlara açılır ve daha sonraki harman hallaç işlemi için en uygun şekilde hazırlanır. Frenleme esnasında açığa çıkan enerji, elektrik şebekesine geri beslenir ve bu sayede enerji maliyetleri düşürülür.

Ekonomi

  • 2 000 kg/saat hat üretimi ile UNIfloc A 12 makinasının kullanıldığı harman hallaç hattı, tarak makinalarını güvenilir bir şekilde besler.
  • Makine altına serilen balya yüksekliklerinin taranması için patentli profilleme kuvveti ölçümü sayesinde, üretimin başından itibaren, yeni bir balya grubunda bile arzu edilen yüksek verimlilik oranları sağlanır.
  • Futuristik makine dizaynı, doğrudan tahrik konsepti ve frenleme esnasında açığa çıkan enerjinin elektrik şebekesine geri beslenmesi sayesinde enerji tasarrufu sağlanır.

Kalite

  • Balyaların mikro tutamlar halinde açılması sonraki makinalarda etkin temizleme ve toz alma işlemi için bir temel oluşturur.
  • Alıcı ünite üzerinde eşsiz yoklama kuvveti ölçümü beslenen balyanın etkin bir şekilde açılmasına olanak verir.
  • Patentli Wobble diskli alıcı silindir sayesinde, tutamların zedelenmeden ve sürekli yolunumu garanti edilir.
  • Mikro tutamlar daha prosesin başında materyalin son derece homojen şekilde karışmasını sağlar.

Esneklik

  • Girdilerin ve çalışma koşullarının görsel olarak görüntülendiği, dokunmatik renkli bir monitörden yapılan yönlendirmelerle kolay ve güvenli çalışma sağlanır.
  • Harman hallaç kontrol ünitesi UNIcontrol’a bağlantı ile tüm harman hallaç hattının uygun biçimde kontrolü mümkündür.
  • UNIfloc A 12 aynı anda 3 farklı harman ile çalışabilir.

Son detaya kadar fonksi̇yonel

A 12 UNIfloc her çeşit pamuk ve 65 mm elyaf uzunluğuna kadar, sentetik elyafı işleyebilir. Açılan balyalar uzunlamasına veya çapraz bir şekilde balya açıcının iki tarafına yerleştirilir ve yolma ünitesi dört farklı harmana kadar işleyebilir. Hammaddenin küçük tutamlar haline dönüştürülmesi alıcı silindir üzerindeki patentli çift dişler ve sıkıştırma rayları ile çok yakın olarak yerleştirilmiş ızgara ile garanti edilir. Çift dişlerin eşsiz geometrisi tüm balya yüzeyinin uniform bir şekilde işlenmesini garanti eder.

Alıcı üniteli hareketli  tutma silindirleri balya tabakalarının topaklanmasını önler ve tüm balya yüksekliği boyunca tam ve kontrollü çalışmayı garanti eder. Alıcı ünite balyanın üzerinden her geçişte önceden belirlenmiş veya hesaplanmış mesafe kadar alçalır. Başlangıç ve bitiş programları balyaların değişen sertliklerini kompanse eder ve uniform seviyede bir üretimi garanti eder. Döner kuleye birleşik bir fan açılmış tutamları çıkarır ve kılavuz raylar arasında çalışan kanala besler. Beslenen tutamlar pnömatik olarak sonraki makinaya nakledir.

En üstün iplik kalitesi için mikro tutamlar ön koşuldur

Doğal elyaftan çepel ve tozun zedelemeden ve etkin bir şekilde temizliği sadece tutam yüzeyinde mümkündür. Bu gerçek, A 12 UNIfloc`in tasarımında temel düşünce olmuştur. Yolucu ünite, sistemin kalbidir. Patentli yolma silindiri ve tutucu rayın arasındaki küçük boşluklar içeren ızgara tasarımı, mikro tutma olarak isimlendirilen küçük elyaf tutamlarının uzaklaştırılmasını sağlamaktadır. Çift diş profili, tutamların düzgün, hassas ve etkin bir şekilde ve ayrıca yolucu silindirlerin dönüş yönünden bağımsız olarak uzaklaştırılmasını sağlamaktadır.

Entegre balya profi̇l si̇stemi

Entegre balya profil sistemi balyanın uniform biçimde yolunmasını garanti eder. Balya diziminin yükseklik profili fotoseller ile saptanır ve hafızaya alınır. Yoklama işlemi 9 metre/dak. sabit hızda gerçekleştirilir. Tutamlar profil fazında yolunur. Böylece sonraki makinaların sürekli beslenmesi başlangıçta garanti altına alınır. Birbirini takip eden yolma pasajlarında balyalar önceden belirlenmiş bir hızda ve derinlikte yolunurlar. Proses sırasında, sistem otomatik olarak balya profilindeki yükseklik farklılıklarını kompanse eder. Son derece yorucu ve işçilik yoğun balya yüksekliğini elle düzeltme işlemini gereksiz kılar. İstenilen yükseklik aralığından sonra, alma derinliği ve hareket hızı her balya grubu için girilir ve yolma işlemi tam otomatik olarak gerçekleştirilir.

Esnek balya yerleşi̇mi

A 12 UNIfloc balya acıcının her iki yanında farklı uzunluklarda dört grup balyayı yerleştirmek için yer vardır; dört harmana kadar balyalar, isteğe göre dizilebilir. Geniş bir yelpazedeki müşteri gereksinimleri, 7.2 ile 47.2 metrelik balya yerleşimi uzunluğu ve 1 700 mm ile 2 300 mm`lik iki yolucu sistem ile sağlanmaktadır. Maksimum versiyonu, 40 000 kg`a kadar ham maddeyi işleyebilir. Bu da A 12 UNIfloc balya açıcıda esnek, ekonomik ve büyük ölçüde otomatik olarak gerçekleştirilen proses sağlamaktadır.

Akıllı çözümler

Kule döndürme programı, istenildiğinde 180° dönüşten önce, balyanın bir tarafındaki yoluş sayısını belirlenmesini sağlamaktadır. Kule, partiler arasına herhangi bir noktada yerleştirilebilen pozisyon kızakları aracılığıyla döndürülmektedir. Sisteme bir bütün olarak, farklı çeşitlerde dört tarak hattı bağlanabilir.

Kolay i̇şleti̇m

Kontrol paneli, belirgin bir görüş ve makinanın çalışmasında güvenlik sağlayacak ve uzaklaştırma kanalına bakacak şekilde yerleştirilmiştir. A 11 UNIfloc`in ayarlanması ve kontrolü, ekrandan kolayca yapılabilmektedir. Tesisin bir bütün olarak optimum kontrolü durumunda, bu modern makina kontrol birimi, UNIcontrol sistemine bağlanabilir. Ayrıca UNIcontrol, Rieter`in yüksek düzeyli SPIDERweb işletme kontrol sistemine bağlantıya olanak vermektedir.


PDF Broşür İndir


UNIFLOC A 12