UNIMix B 72 / B 76

Homojen Karıştırıcı UNImix B 72 / B 76

Minimum Yer Gereksinimi ile Etkin Karıştırma

UNImix B 72 / B 76 uygun olmayan balya yerleşimlerinde bile minimum yer gereksinimi ile beslenen balyaların homojen ve tam bir karışımını garanti eder. Eşsiz 3 noktada karıştırma işlemi pamuk ve sentetik elyafa uygundur. Sekiz karışım odası sadece etkin karıştırmayı değil, aynı zamanda yüksek seviyede üretimi ve üretim performansını garanti eder. UNImix’in geniş depolama hacmı, harman hallaç dairesinin çalışma serbestliği için ideal ön şartları garanti eder.

Ekonomi

 • UNImix B72 makinası ile 800 kg’a kadar üretim hacmi ve görece olarak az yer gereksinimi veya UNImix B76 makinası ile mükemmel fiyat performans oranı ve 1 200 kg/saate kadar üretim.
 • Büyük depolama kapasitesi sonraki harman hallaç makinaları için düzenli beslemeyi ve personel gerektirmeksizin kaliteli iplik üretimi için ön koşulları garanti eder.
 • Ayarlar, hızla, kolayca ve tekrarlanabilir şekilde UNImix üzerinde bulunan bir butona basılarak girilir. Kısa ayar süreleri yüksek randıman ile sonuçlanır.

Kalite

 • 8 karışım odalı eşsiz 3-noktada karışım prensibi ile iyi, sürekli homojen elyaf karışımı. Bu sürekli yüksek kaliteli iplik için ön şarttır.
 • Hammaddeye ve uygulamaya, optimum açmaya bağlı olarak tutam büyüklükleri karıştırma silindirinde ayarlanabilir; böylece sonraki işlemlere homojen besleme garanti edilir.
 • Entegre toz çıkarma, toz yüklü taşıyıcı havayı elyaftan ayırır. Bu işlem materyal zedelenmeden yapılır ve bu nedenle de iplik makinasının çalışma davranışı ve dolayısıyla iplik kalitesi iyileşir.

Esneklik

 • Bir açma veya temizleme modülünün kolayca ilavesi pazar şartlarındaki değişikliklere cevap verebilmede esneklik sağlar.
 • Pamuk, karışımlar ve sentetik elyafın işlenebilmesi sayesinde, farklı hammaddelerin işlenmesindeki sınırlar kalkmıştır.
 • Hızlı karışım değişikliği için temizleme modülünün by-pas edilebilme özelliği vardır (örneğin sentetik elyaflarla).

3 Noktada karıştırma metodunun prensibi

UNIfloc`dan beslenen balyalar, çok ince tutamlar şeklinde açılmakta ve sekiz odacığa ince tabakalar şeklinde rastgele dağıtılmaktadır. Sonrasında, lif materyalinin homojen karışımı üç farklı noktada gerçekleşmektedir:

 • UNImix`de lif tutamları 90° saptırılır, bu, yer ve zamana bağlı olarak tabakalarda bir yer değişimine neden olur. Sonuç, arzu edilen mükemmel uzun periyotlu karışımdır.
 • Çivili besleme hasırı tutamları eşzamanlı olarak sekiz tabakadan alır. Elyafın mükemmel biçimde karıştırılması için zedelemeden ayırma işlemi çok kısa bir süre içinde gerçekleştirilir. Karışım bu aşamada bile homojendir.
 • Serbest elyaf tutamlarının yoğun bicimde karıştırıldığı üçüncü nokta açıcı silindir bölgesidir. Bu noktadaki mükemmel karıştırma ile elyaf karışımının sabit homojenitesi garanti edilir.

Ekran panelinde ayarlanabilen homojen besleme

Tutam büyüklüğü, kullanılan ham madde ve istenilen uygulamalara göre, karıştırma silindirinde ayarlanabilir. Sonraki proseslere homojen beslenmesi garanti edilmiştir. Tutamın açılma derecesi, dönme hızının optimizasyonu, aynı veya ters yönlerde dönüş ayarı ile belirlenir. Bunların tümü, ekran panelinde kolaylıkla ayarlanabilir.

Çalıştırma ve bakım

UNImix`in mekanik olarak değişen noktaları yoktur. İstenilen üretim ve bunun yanı sıra karıştırma silindiri ve üst ızgara arasındaki açıklık elektronik olarak ayarlanmaktadır. Mekaniksel ayarlama yöntemlerinin tam tersine, bu durum makina çalışırken değerlerin kontrol panelinden girilmesi ve değiştirilmesini sağlamaktadır. Böylece büyük ölçüde esneklik ve ham madde veya üretim koşullarında değişikliklere çok kolay uyum sağlanmaktadır. Bunun sonucu olarak ayarlar tekrarlanabilir niteliktedir, bu da modern kalite yönetimini destekler.

Güvenli çalışma

Geniş etkin depolama kapasitesi ve akıllı izleme donanımı ile UNImix, son derece kullanışlı olup bir bütün olarak harman hallaca mükemmel çalışma olanağı sağlamaktadır.

Yeni Materyaller için Hızlı Ayar

R / S modüllü UNImix

Opsi̇yonel ekstra olarak açma veya temi̇zleme modülü

UNImix B 72 veya B 76 opsiyonel olarak bir ekstra açma modülü (S) veya temizleme modülü (R) ile donatılabilir. İstenildiği takdirde bu S ve R modülleri UNImix B 72 ve UNImix B 76 makinalarına kolaylıkla uyarlanabilir. Makinanın açma veya temizleme modülü ile yapılandırılabilme imkânı ve bypass sayesinde ideal kombinasyon, hammaddeye bağlı olmaksızın kalite
bakımından optimum proses mkanı sunar.

Bypass modülü ile esnek ve zedelemeden elyaf işleme

UNImix B 72 için, UNImix çalışırken açma veya temizleme modülleri arasında geçiş yapmaya olanak veren bir bypass modülü vardır. Daha sonra lifler gerekli yoğunlukta açılır ve/veya temizlenir. Bu çalışılan hammadde ile uyumlu açma ve temizleme işlemine olanak vererek mükemmel kalite değerlerinin elde edilmesini sağlar. .


PDF Broşür İndir


VARIOline UNIMIX B 72 / B 76