UNIstore A 79

A 79 UNIstore

Etkin Bir Şekilde, Elyafı Zedelemeden Temizleme ve Açma için Doğru Seçim

A 79 UNIstore kombine depolama, açma ve temizleme makinası

UNIstore A 79, 1 000 kg/saate kadar üretim ile çok önemli harman hallaç işlemlerinin kombinasyonunu içeren, yüksek performanslı bir makinadır. 15 kilograma kadar depolama kapasitesi, tarak hatlarının homojen beslenmesini garanti eder. İki temel versiyondan birisi olan UNIstore A 79 S tutamları açar, buna ilave olarak A 79 R tutamları temizler. Yoğun fakat zedelemeden açılmanın yanı sıra aynı anda tutamlar tozlarından arındırılır. VARIOset, her tip elyaf için ekonomik olarak optimum ayarın seçilmesine olanak verir.

Ekonomi

 • 1 000 kg/saat’e kadar üretim için tasarlanmıştır.
 • Ayarlanabilir temizleme özelliğini sahip VARIOset hammadde kullanımını arttırır.
 • Geniş yüzeyli delikli plakalar vasıtasıyla tozun elyaftan uzaklaştırılması, iplikhane performansını arttırır.
 • 15 kg’a kadar depolama ile bağımsız tarak üretimi sağlanır.

Kalite

 • Kaliteli iplikler için elyaf tutamlarının zedelenmeden açılması ve temizlenmesi neps oluşumunu önler.
 • Açıcı silindirler ile besleme silindirleri kombinasyonunun elektronik kontrolü, tutamların tamamen açılması için ön koşulları oluşturur. Bu, yabancı madde tespiti için ön şarttır.
 • Akıllı besleme, tarak makinası besleme silosunun sürekli dolmasını sağlar, böylece, üniform, homojen bir vatka beslemesi sağlanır.

Esneklik

 • Makina istenildiği zaman çalışılan hammaddenin özelliklerine göre VARIOset ile ayarlanabilir
 • UNIcontrol kontrol sistemi ve tarak makinasının sürekli beslenmesi için, Smartfeed ile UNIstore’lu tarak makinalarının merkezi kontrolü ve koordinasyonu
 • Açıcı modülün kolayca temizleme modülüne dönüşümü, değişen pazar şartlarına ileri derecede uyum sağlama esnekliği ile sonuçlanır
 • Yabancı elyaf ayırma modülleri kolayca kombine edilebilir.

Smartfeed – Sabit besleme ve tutam büyüklüğü

Smartfeed fonksiyonu UNIcontrol sisteminin kontrol ünitesine entegre edilir. Smartfeed (Akıllı Besleme) bir basınç sensörü yardımıyla birinci tarak silosundaki basınç koşullarındaki değişiklikleri kaydeden yazılım esaslı bir fonsiyondur. Smartfeed bu ölçümleri kullanarak optimal açma ve kapama noktalarını hesaplar. Böylece tarak besleme silosunun sürekli ve üniform beslenmesi ve homojen vatka besleme garanti edilir.

Tarak makinalarının üretime başlaması veya üretimden alınması, gibi bir değişiklik olması durumunda besleme performansı kademeler halinde düzenlenir. UNIstore A 79‘un R veya S modüllerinin bunun yanı sıra UNImix B 72 veya UNImix B 76’nın besleme silindiri hızı, yeni şartlara ayarlanır ve tutam büyüklüğü için UNIstore A 79’a kaydedilmiş ayarlar açıcı silindirin yeni üretim şartlarına uyarlanır, böylece sabit tutam büyüklüğü garanti edilir. Optimize, sürekli materyal transportu ve üniform vatka besleme yüksek iplik kalitesi ve enerji verimliliği için temel oluşturur.


PDF Broşür İndir


VARIOline UNIStore A 79